Trafikministeren udpeger ny bestyrelse i Combus

21. juli 1999


Trafikminister Sonja Mikkelsen udpeger på en ekstraordinær
generalforsamling d. 29. juli en ny bestyrelse i Combus a/s, som får
til opgave at effektivisere selskabet og gøre det mere salgsmodent på
sigt.

Den nye bestyrelse består af medlemmer, som alle har en betydelig
kommerciel og ledelsesmæssig erfaring. De nye medlemmer er:

Ole Trolle, ny formand for Combus a/s’ bestyrelse, koncerndirektør.

Jens Stephensen, direktør, civilingeniør.

Per Skov, direktør.

Preben Schou, direktør.

-Det er min forventning, at det team, der hermed samles i den nye
bestyrelse, vil kunne tilføre Combus den nødvendige fornyelse - såvel
af hensyn til den daglige drift som af hensyn til regeringens planer
om et salg på sigt, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

-Et salg af Combus er ikke opgivet, men selskabet har gennem den
senere tid været under et betydeligt pres bl.a. som følge af krævende
salgsforhandlinger. Forhandlingerne har endnu ikke ført til det
ønskede resultat, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at der på
det seneste har kunnet konstateres tilbageholdenhed fra potentielt
interesserede købere som følge af forskellige politiske udtalelser om
det ønskelige i at indføre begrænsning af busoperatørernes
markedsandele. Dertil kommer, at øvrige interesserede købere endnu
ikke har kunnet dokumentere, at de har den fornødne finansielle styrke
til at kunne købe og drive Combus, oplyser trafikminister Sonja
Mikkelsen.

-Der er nu behov for en periode, hvor den nye bestyrelse kan gå
selskabet efter "i sømmene" og tage de initiativer, der er påkrævet
for at sikre en effektiv drift, såvel af hensyn til medarbejderne i
det daglige som af hensyn til staten som ejer, slutter trafikminister
Sonja Mikkelsen.

På den ekstraordinære generalforsamling den 29. ds. vil advokat Per
Magid i øvrigt officielt blive udpeget til granskningsmand efter
aktieselskabslovens § 95.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til den kommende bestyrelseformand Ole
Trolle på telefon 36181800 eller pressesekretær i Trafikministeriet
Jesper Damm på tlf. 33924302.

CV for de fire nye medlemmer til bestyrelsen for Combus a/s:
Ole Trolle, koncerndirektør (født 1941)

har siden 1987 været medlem af koncerndirektionen i FLS Industries
A/S.

Bankuddannet fra Københavns Handelsbank (1962).

Civiløkonom – Handelshøjskolen i København (1970).

INSEAD (1980-81) - European Institute of Business Administration.

Tidligere stillinger/virksomheder: Københavns Handelsbank (1959-65),
fuldmægtig i Zeuten & Aagaard A/S (1965-68), regnskabschef i Ford
Industrial Equipment A/S (1968-71), økonomichef i Dagrofa A/S
(1971-75), økonomidirektør i A/S Jernkontoret 1975, adm. direktør
(1981-85). Medlem af direktionen i FLS Overseas A/S fra 1985.

Nuværende tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for Dansk
Træemballage A/S, RM Industrial Group A/S, Rich. Müller-Fonden,
Industriens Realkreditfond, ICEA A/S og Værdipapircentralen A/S.
Medlem af bestyrelsen for Permesa S.A. Spanien, Secil Companhia Geral
De Cal e Cimento SA. Portugal, Nykredit A/S og Nykredit Holding A/S.
Medlem af repræsentantskabet for Scandinavian Airlines System (SAS) og
af Dansk Industris Selskabsretsudvalg.

Tidligere tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for A/S
Jernkontoret, Renovadan A/S, Dano-gips A/S, Industrihærderiet A/S,
Bates Emballage A/S, A/S Nyborg Plast, Dampa A/S, DanTransport
Holding a/s, DanTransport Rejsebureau a/s, FLS Plast A/S, SK Emballage
A/S, FLS Real Estate A/S, Sivallac Frankrig og SMS Frankrig.

Medlem af bestyrelsen for SAS Danmark A/S, PFA Pension, Nilfisk A/S,
Køben-havns Fondsbørs A/S og Handelshøjskolens Styrelsesråd,
DanTransport a/s, Canal Tours Copenhagen A/S, DanTransport Corp. USA,
Tollpost Globe AS Norge, Fraktarna AB Sverige, Aalborg Exploration
A/S, Aalborg Portland Maskinfabrik A/S, DEF 1994 A/S, FLS Energy A/S,
Forvaltningsselskabet af 19. April 1989, Unicon Beton Holding A/S,
Interforward AB og NTS AB.

Til menigt medlem af bestyrelsen:
Jens Stephensen, direktør, civilingeniør (født 1941)
har fra 1995 - 1998 været adm. direktør for Scandlines A/S, og har
forud herfor bl.a. været adm. direktør for Aarhus Flydedok A/S 1988-93
og adm. direktør for Burmeister & Wains Skibsværft A/S 1993-95. Af
nuværende ledelseshverv kan nævnes formand for bestyrelsen for Ørskov
Christensens Stålskibsværft A/S og Holm & Grut A/S samt menigt medlem
af bestyrelsen for bl.a. FLS Industries A/S, F L Smidth-Fuller
Engineering A/S, Aalborg Portland A/S, Dansk Eternit-Fabrik A/S.

Per Skov, direktør (født 1941)
har siden 1998 været adm. direktør for Jotipac Group A/S og har forud
herfor bl.a. været ordførende direktør for FDB 1989-98. Af andre
ledelseshverv kan nævnes menigt medlem af bestyrelsen for bl.a. DAC
S.m.b.a., Denerco Oil A/S, Gram A/S, Jotipac NV, Belgien, Kemp &
Lauritzen A/S, Tipac AB, Sverige, Tryg-Baltica Forsikring -
skadesforsikringsselskab A/S, Unidanmark A/S, VT-Holding A/S.

Preben Schou, direktør, civiløkonom (født 1936)
har fra 1984 - 1998 været adm. direktør i NESA A/S og I/S Sjællandske
Kraftværker og herudover bl.a. været formand for bestyrelsen for
ELKRAFT-Consult A/S 1990-98, Nesateam A/S 1994-98 og I/S Avedøreværket
2 1995-98. Af nuværende ledelseshverv kan nævnes menigt medlem af
bestyrelsen for GN Store Nord A/S, Gerda og Viktor B Strands Fond
(Toms Fabrikkers Fond), Brdr. Hartmann A/S, Siemens A/S samt medlem af
repræsentantskabet for PFA-Pension.