Gå til hovedindhold

Trafikministeren udpeger ny bestyrelse i Combus

Indhold


  Trafikminister Sonja Mikkelsen udpeger på en ekstraordinær
  generalforsamling d. 29. juli en ny bestyrelse i Combus a/s, som får
  til opgave at effektivisere selskabet og gøre det mere salgsmodent på
  sigt.

  Den nye bestyrelse består af medlemmer, som alle har en betydelig
  kommerciel og ledelsesmæssig erfaring. De nye medlemmer er:

  Ole Trolle, ny formand for Combus a/s’ bestyrelse, koncerndirektør.

  Jens Stephensen, direktør, civilingeniør.

  Per Skov, direktør.

  Preben Schou, direktør.

  -Det er min forventning, at det team, der hermed samles i den nye
  bestyrelse, vil kunne tilføre Combus den nødvendige fornyelse - såvel
  af hensyn til den daglige drift som af hensyn til regeringens planer
  om et salg på sigt, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  -Et salg af Combus er ikke opgivet, men selskabet har gennem den
  senere tid været under et betydeligt pres bl.a. som følge af krævende
  salgsforhandlinger. Forhandlingerne har endnu ikke ført til det
  ønskede resultat, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at der på
  det seneste har kunnet konstateres tilbageholdenhed fra potentielt
  interesserede købere som følge af forskellige politiske udtalelser om
  det ønskelige i at indføre begrænsning af busoperatørernes
  markedsandele. Dertil kommer, at øvrige interesserede købere endnu
  ikke har kunnet dokumentere, at de har den fornødne finansielle styrke
  til at kunne købe og drive Combus, oplyser trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  -Der er nu behov for en periode, hvor den nye bestyrelse kan gå
  selskabet efter "i sømmene" og tage de initiativer, der er påkrævet
  for at sikre en effektiv drift, såvel af hensyn til medarbejderne i
  det daglige som af hensyn til staten som ejer, slutter trafikminister
  Sonja Mikkelsen.

  På den ekstraordinære generalforsamling den 29. ds. vil advokat Per
  Magid i øvrigt officielt blive udpeget til granskningsmand efter
  aktieselskabslovens § 95.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til den kommende bestyrelseformand Ole
  Trolle på telefon 36181800 eller pressesekretær i Trafikministeriet
  Jesper Damm på tlf. 33924302.

  CV for de fire nye medlemmer til bestyrelsen for Combus a/s:
  Ole Trolle, koncerndirektør (født 1941)

  har siden 1987 været medlem af koncerndirektionen i FLS Industries
  A/S.

  Bankuddannet fra Københavns Handelsbank (1962).

  Civiløkonom – Handelshøjskolen i København (1970).

  INSEAD (1980-81) - European Institute of Business Administration.

  Tidligere stillinger/virksomheder: Københavns Handelsbank (1959-65),
  fuldmægtig i Zeuten & Aagaard A/S (1965-68), regnskabschef i Ford
  Industrial Equipment A/S (1968-71), økonomichef i Dagrofa A/S
  (1971-75), økonomidirektør i A/S Jernkontoret 1975, adm. direktør
  (1981-85). Medlem af direktionen i FLS Overseas A/S fra 1985.

  Nuværende tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for Dansk
  Træemballage A/S, RM Industrial Group A/S, Rich. Müller-Fonden,
  Industriens Realkreditfond, ICEA A/S og Værdipapircentralen A/S.
  Medlem af bestyrelsen for Permesa S.A. Spanien, Secil Companhia Geral
  De Cal e Cimento SA. Portugal, Nykredit A/S og Nykredit Holding A/S.
  Medlem af repræsentantskabet for Scandinavian Airlines System (SAS) og
  af Dansk Industris Selskabsretsudvalg.

  Tidligere tillidserhverv: Formand for bestyrelsen for A/S
  Jernkontoret, Renovadan A/S, Dano-gips A/S, Industrihærderiet A/S,
  Bates Emballage A/S, A/S Nyborg Plast, Dampa A/S, DanTransport
  Holding a/s, DanTransport Rejsebureau a/s, FLS Plast A/S, SK Emballage
  A/S, FLS Real Estate A/S, Sivallac Frankrig og SMS Frankrig.

  Medlem af bestyrelsen for SAS Danmark A/S, PFA Pension, Nilfisk A/S,
  Køben-havns Fondsbørs A/S og Handelshøjskolens Styrelsesråd,
  DanTransport a/s, Canal Tours Copenhagen A/S, DanTransport Corp. USA,
  Tollpost Globe AS Norge, Fraktarna AB Sverige, Aalborg Exploration
  A/S, Aalborg Portland Maskinfabrik A/S, DEF 1994 A/S, FLS Energy A/S,
  Forvaltningsselskabet af 19. April 1989, Unicon Beton Holding A/S,
  Interforward AB og NTS AB.

  Til menigt medlem af bestyrelsen:
  Jens Stephensen, direktør, civilingeniør (født 1941)
  har fra 1995 - 1998 været adm. direktør for Scandlines A/S, og har
  forud herfor bl.a. været adm. direktør for Aarhus Flydedok A/S 1988-93
  og adm. direktør for Burmeister & Wains Skibsværft A/S 1993-95. Af
  nuværende ledelseshverv kan nævnes formand for bestyrelsen for Ørskov
  Christensens Stålskibsværft A/S og Holm & Grut A/S samt menigt medlem
  af bestyrelsen for bl.a. FLS Industries A/S, F L Smidth-Fuller
  Engineering A/S, Aalborg Portland A/S, Dansk Eternit-Fabrik A/S.

  Per Skov, direktør (født 1941)
  har siden 1998 været adm. direktør for Jotipac Group A/S og har forud
  herfor bl.a. været ordførende direktør for FDB 1989-98. Af andre
  ledelseshverv kan nævnes menigt medlem af bestyrelsen for bl.a. DAC
  S.m.b.a., Denerco Oil A/S, Gram A/S, Jotipac NV, Belgien, Kemp &
  Lauritzen A/S, Tipac AB, Sverige, Tryg-Baltica Forsikring -
  skadesforsikringsselskab A/S, Unidanmark A/S, VT-Holding A/S.

  Preben Schou, direktør, civiløkonom (født 1936)
  har fra 1984 - 1998 været adm. direktør i NESA A/S og I/S Sjællandske
  Kraftværker og herudover bl.a. været formand for bestyrelsen for
  ELKRAFT-Consult A/S 1990-98, Nesateam A/S 1994-98 og I/S Avedøreværket
  2 1995-98. Af nuværende ledelseshverv kan nævnes menigt medlem af
  bestyrelsen for GN Store Nord A/S, Gerda og Viktor B Strands Fond
  (Toms Fabrikkers Fond), Brdr. Hartmann A/S, Siemens A/S samt medlem af
  repræsentantskabet for PFA-Pension.