Gå til hovedindhold

Trafikministeren underskriver 5-årige trafikkontrakter med DSB

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag underskrevet kontrakter med
  DSB og DSB S-tog a/s. Kontrakterne fastlægger tilskud og vilkår for
  passagertrafikken på de statslige jernbanestrækninger de næste 5 år.
  Kontrakten med DSB udgør ca. 3 mia. kr. årligt i perioden 2000-2004,
  mens kontrakten med DSB S-tog a/s udgør ca. 850 mio. kr. i årligt
  gennemsnit i samme periode.

  Kontrakterne skal ses i forlængelse af den netop indgåede 5-årige
  trafikaftale for jernbaneområdet af 26. november 1999. Kontrakterne
  giver således DSB penge til at indkøbe nyt materiel til fjerntrafikken
  mellem København og Århus/Aalborg samt yderligere nyt materiel til
  trafikken over den faste Øresundsforbindelse. Desuden er der penge til
  en styrkelse af den sjællandske regionaltrafik gennem en fremrykket
  udskiftning af DSB’s røde regionaltogsmateriel. Kontrakten vil blive
  fulgt op af tillægskontrakter på disse områder, der mere præcist
  udmønter den indgåede rammeaftale.

  DSB og DSB S-tog a/s har i 1999 haft et-årige kontrakter. De nye
  kontrakter er 5-årige og giver samtidig DSB og DSB S-tog a/s en større
  frihed til at tilrettelægge togtrafikken indenfor visse standarder
  for betjeningsomfang, belægningsgrader og direkte forbindelser mellem
  landsdelene.

  Kontrakterne indeholder målsætninger for bl.a. togenes rettidighed og
  tilgængelighed, herunder hensynet til handicappede, og DSB’s
  samarbejde med pendlerklubberne samt adgangen til at tage cykler med
  på togrejsen. Desuden skal DSB arbejde for at etablere senere afgange
  på togforbindelserne mellem provinsen og København.

  Jeg lægger vægt på, at kontrakterne giver DSB mulighed for at tilpasse
  sig kundernes behov, samtidig med at der sikres en fornuftig offentlig
  service på de statslige banestrækninger – for alle grupper af
  rejsende, udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen. Kontrakterne giver
  desuden DSB en god mulighed for flerårig planlægning, når de markante
  forbedringer af togtrafikken, der er resultatet af den netop indgåede
  trafikaftale, skal udmøntes i praksis.

  For at fremme regulariteten skal DSB og DSB S-tog a/s betale bøde til
  Trafikministeriet, hvis selskaberne ikke opfylder kontrakternes krav
  om rettidige tog. Samtidig skal der skabes fokus på kundetilfredsheden
  gennem udviklingen af et system, hvor kundetilfredshedsmålinger
  gennemføres jævnligt og hvor gode resultater udløser en ekstra bonus.