Trafikministeren underskriver 5-årige trafikkontrakter med DSB

20. december 1999

Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag underskrevet kontrakter med
DSB og DSB S-tog a/s. Kontrakterne fastlægger tilskud og vilkår for
passagertrafikken på de statslige jernbanestrækninger de næste 5 år.
Kontrakten med DSB udgør ca. 3 mia. kr. årligt i perioden 2000-2004,
mens kontrakten med DSB S-tog a/s udgør ca. 850 mio. kr. i årligt
gennemsnit i samme periode.

Kontrakterne skal ses i forlængelse af den netop indgåede 5-årige
trafikaftale for jernbaneområdet af 26. november 1999. Kontrakterne
giver således DSB penge til at indkøbe nyt materiel til fjerntrafikken
mellem København og Århus/Aalborg samt yderligere nyt materiel til
trafikken over den faste Øresundsforbindelse. Desuden er der penge til
en styrkelse af den sjællandske regionaltrafik gennem en fremrykket
udskiftning af DSB’s røde regionaltogsmateriel. Kontrakten vil blive
fulgt op af tillægskontrakter på disse områder, der mere præcist
udmønter den indgåede rammeaftale.

DSB og DSB S-tog a/s har i 1999 haft et-årige kontrakter. De nye
kontrakter er 5-årige og giver samtidig DSB og DSB S-tog a/s en større
frihed til at tilrettelægge togtrafikken indenfor visse standarder
for betjeningsomfang, belægningsgrader og direkte forbindelser mellem
landsdelene.

Kontrakterne indeholder målsætninger for bl.a. togenes rettidighed og
tilgængelighed, herunder hensynet til handicappede, og DSB’s
samarbejde med pendlerklubberne samt adgangen til at tage cykler med
på togrejsen. Desuden skal DSB arbejde for at etablere senere afgange
på togforbindelserne mellem provinsen og København.

Jeg lægger vægt på, at kontrakterne giver DSB mulighed for at tilpasse
sig kundernes behov, samtidig med at der sikres en fornuftig offentlig
service på de statslige banestrækninger – for alle grupper af
rejsende, udtaler trafikminister Sonja Mikkelsen. Kontrakterne giver
desuden DSB en god mulighed for flerårig planlægning, når de markante
forbedringer af togtrafikken, der er resultatet af den netop indgåede
trafikaftale, skal udmøntes i praksis.

For at fremme regulariteten skal DSB og DSB S-tog a/s betale bøde til
Trafikministeriet, hvis selskaberne ikke opfylder kontrakternes krav
om rettidige tog. Samtidig skal der skabes fokus på kundetilfredsheden
gennem udviklingen af et system, hvor kundetilfredshedsmålinger
gennemføres jævnligt og hvor gode resultater udløser en ekstra bonus.