Gå til hovedindhold

Trafikpuljen - Mål og resultater

Indhold


  Trafikministeriet offentliggør i dag en rapport, som belyser de
  resultater og erfaringer, som er opnået gennem støtte til projekter
  under Trafikpuljen.

  Siden 1995 har der været afsat knap 350 mio. kr. til Trafikpuljen.
  Midlerne har været anvendt til at igangsætte og støtte projekter, der
  kan gøre trafikken mere sikker, mindre belastende for miljøet og give
  os bedre, mere fleksible kollektive trafikformer.

  Trafikminister Sonja Mikkelsen udtaler:

  -Jeg håber, at denne opsamling af erfaringer fra de mange projekter,
  der har været støttet af Trafikpuljen, vil tjene til inspirationskilde
  - ikke mindst for kommuner, når de indretter deres byer, og især når
  de tager stilling til regulering af trafikken.

  -For regeringen vil erfaringerne blive brugt som inspirationskilde for
  at give kommunerne de bedste værktøjer til at kunne regulere
  trafikken, så byen bliver bedre at bo i, mere sikker at færdes i og
  ikke så miljømæssig belastet fra trafikken.

  Rapporten viser, at arbejdet med at udvikle og forbedre trafikken på
  såvel det miljømæssige som det sikkerhedsmæssige område har stor
  interesse i kommuner og amter, der i mange tilfælde har taget del i
  eller selv stået for gennemførelsen af aktiviteterne.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Helga Theil Thomsen på telefon 33 92 43 26.
  Rapporten kan fås ved henvendelse til Inger Sørensen på telefon 33 92
  43 28, eller den kan findes på Trafikministeriets hjemmeside på
  adressen www.trm.dk.