Gå til hovedindhold

Tvivlen kommer borgerne i Arden til gode

Indhold


  Begrænsede ressourcer på Banestyrelsens budget i 1999 gjorde det
  tidligere på måneden nødvendigt at udsætte nedlæggelsen af en række
  jernbaneoverkørsler, fortrinsvis i Jylland. Trafikministeren sørger nu
  for en omprioritering, så der kan ske ekspropriationer i et projekt i
  Arden, der er særligt langt fremme.

  Ministeren har i dag drøftet sagen med Ardens borgmester Arne Toft og
  har meddelt, at de lovede ekspropriationer vil blive gennemført
  snarest muligt. Det videre arbejde med at nedlægge overkørslerne
  sættes midlertidigt i bero.

  -Der har været usikkerhed om hvor håndfaste løfter, der er givet til
  borgerne om gennemførelse af ekspropriationerne i Arden - blandt andet
  fordi ekspropriationerne var varslet. Derfor har jeg besluttet, at
  tvivlen kommer borgerne i Arden til gode, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  Projektet i Arden er ikke det eneste, der stilles i bero, men de
  øvrige projekter vedrørende nedlæggelse af overkørsler er ikke så
  langt fremme. Banestyrelsen vil snarest kontakte de berørte kommuner.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Per Jacobsen på telefon 33 92 65 30 alternativt 40
  97 19 61.