Tvivlen kommer borgerne i Arden til gode

28. januar 1999


Begrænsede ressourcer på Banestyrelsens budget i 1999 gjorde det
tidligere på måneden nødvendigt at udsætte nedlæggelsen af en række
jernbaneoverkørsler, fortrinsvis i Jylland. Trafikministeren sørger nu
for en omprioritering, så der kan ske ekspropriationer i et projekt i
Arden, der er særligt langt fremme.

Ministeren har i dag drøftet sagen med Ardens borgmester Arne Toft og
har meddelt, at de lovede ekspropriationer vil blive gennemført
snarest muligt. Det videre arbejde med at nedlægge overkørslerne
sættes midlertidigt i bero.

-Der har været usikkerhed om hvor håndfaste løfter, der er givet til
borgerne om gennemførelse af ekspropriationerne i Arden - blandt andet
fordi ekspropriationerne var varslet. Derfor har jeg besluttet, at
tvivlen kommer borgerne i Arden til gode, siger trafikminister Sonja
Mikkelsen.

Projektet i Arden er ikke det eneste, der stilles i bero, men de
øvrige projekter vedrørende nedlæggelse af overkørsler er ikke så
langt fremme. Banestyrelsen vil snarest kontakte de berørte kommuner.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
Trafikministeriet Per Jacobsen på telefon 33 92 65 30 alternativt 40
97 19 61.