Gå til hovedindhold

Udvidet anvendelse af Odden Færgehavn

Indhold


  Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag imødekommet Mols-Liniens
  ansøgning om udvidet anvendelse af Odden Færgehavn. Tilladelsen
  betyder, at Mols-Linien nu også kan sejle mellem Odden og Århus.
  Mols-Liniens ansøgning fra december 1998 har været i høring hos de
  berørte myndigheder og organisationer m.v. inden trafik-ministerens
  afgørelse.

  - Der har ifølge sagens natur været en række modsatrettede
  høringssvar. Jeg har imødekommet ansøgningen fra Mols-Linien ud fra en
  samlet vurdering af de hensyn, der har spillet ind - herunder
  miljøforhold i bred forstand samt forpligtelserne i
  Storebæltsforliget, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  - Mols-Linien bestemmer selv sit trafikkoncept, og selskabet bestemmer
  også selv, om de vil sejle gods mellem Kalundborg og Århus.
  Færgenæringen er fri - det betyder, at også andre kan beslutte sig for
  at sejle på denne rute, understreger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  - Med hensyn til behovet for vejinfrastrukturinvesteringer vil jeg
  minde om, at Folketinget i 1996 vedtog en projekteringslov vedrørende
  rute 21 mellem Holbæk og Vig. Beslutningen er derfor truffet før de
  nuværende overvejelser om ændringer i færgetrafikken på Kattegat. Det
  skal således understreges, at udbygningsbehovet først og fremmest er
  begrundet i den almindelige trafikudvikling i Odsherred, da
  færgetrafikken kun udgør en mindre del af trafikken på den pågældende
  strækning, slutter trafikminister Sonja Mikkelsen.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef i
  Trafikministeriet Inge Guldborg Henriksen på telefon 33 92 43 14.