1,4 mia. kr. til nye tog

04. juli 2000

Regeringspartierne, SF og Enhedslisten har med trafikministeren aftalt
at give DSB mulighed for at forøge den ellers planlagte
materielanskaffelse i perioden indtil 2006, med indkøb af nye tog for
yderligere 1,4 mia. kr. Toganskaffelsen giver mulighed for væsentlige
udvidelser af fjerntrafikken mellem landsdelene samt den sjæl-landske
regionaltrafik.

I fjerntrafikken åbnes lyntogene for passagerer med standardbilletter
og lyntogsdriften udvides og gøres til grundstammen i fjerntra-fikken.
Udvidelsen indebærer således lyntog i fast timedrift mellem København
og Frederikshavn. Desuden får stationerne på strækningen
Vejle-Herning-Struer timedrift med lyntog til København.

Det nuværende intercitytog i timedrift mellem København og
Århus/Aalborg bevares. Herved opnås i kombination med lyntogene to tog
i timen på strækningen København-Århus/Aalborg. En togdel fra disse
intercitytog afgrenes til Esbjerg med få stop, og der etableres
desuden et nyt togsystem med timedrift Esbjerg-Fredericia-Århus. Det
nuværende intercitytog København-Odense forlænges til Sønderjylland
hver time, så der opnås timedrift i Sønderjylland.

I den sjællandske regionaltrafik etableres kvartersdrift på kystbanen
mellem Helsingør og Malmö. Desuden etableres halvtimesbetjening af
alle stationer på strækningerne København-Holbæk og København-Næstved
og to tog i timen på strækningen Næstved-Nykøbing F.

DSB fik i efteråret ved finanslovsaftalen om trafik mellem
regeringspartierne, SF og Enhedslisten mulighed for at indkøbe nyt
materiel indenfor en ramme på 1,1 mia. kr. Udvidelsen er en udmøntning
af denne materielanskaffelse, og aftalepartierne har ved ud-møntningen
besluttet at give DSB adgang til at udvide materielanskaffelsen til at
omfatte nye tog for i alt 1,4 mia. kr.

-Jeg er glad for at kunne præsentere et udspil, der vil give
togtrafikken i store dele af Danmark et meget væsentligt løft i årene
frem til 2006. Med udspillet har DSB fået gode forudsætninger for at
skabe et moderne og effektivt togsystem, der kan leve op til kundernes
for-ventninger om hyppige, hurtige og direkte forbindelser, der køres
med moderne togmateriel, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

Udvidelsen medfører, at strækningerne København-Kalundborg,
København-Nykøbing F. og Århus-Viborg-Struer, der i dag hovedsageligt
betjenes af ældre tog, fremover vil blive betjent af moderne tog.
Desuden vil strækningerne Fredericia-Esbjerg,
Fredericia-Herning-Struer, Århus-Aalborg og Aalborg-Frederikshavn, der
i dag for ca. halvdelen af togenes vedkommende betjenes med ældre
ma-teriel, fremover blive stort set fuldt betjent af moderne tog.