Gå til hovedindhold

1,4 mia. kr. til nye tog

Indhold

  Regeringspartierne, SF og Enhedslisten har med trafikministeren aftalt
  at give DSB mulighed for at forøge den ellers planlagte
  materielanskaffelse i perioden indtil 2006, med indkøb af nye tog for
  yderligere 1,4 mia. kr. Toganskaffelsen giver mulighed for væsentlige
  udvidelser af fjerntrafikken mellem landsdelene samt den sjæl-landske
  regionaltrafik.

  I fjerntrafikken åbnes lyntogene for passagerer med standardbilletter
  og lyntogsdriften udvides og gøres til grundstammen i fjerntra-fikken.
  Udvidelsen indebærer således lyntog i fast timedrift mellem København
  og Frederikshavn. Desuden får stationerne på strækningen
  Vejle-Herning-Struer timedrift med lyntog til København.

  Det nuværende intercitytog i timedrift mellem København og
  Århus/Aalborg bevares. Herved opnås i kombination med lyntogene to tog
  i timen på strækningen København-Århus/Aalborg. En togdel fra disse
  intercitytog afgrenes til Esbjerg med få stop, og der etableres
  desuden et nyt togsystem med timedrift Esbjerg-Fredericia-Århus. Det
  nuværende intercitytog København-Odense forlænges til Sønderjylland
  hver time, så der opnås timedrift i Sønderjylland.

  I den sjællandske regionaltrafik etableres kvartersdrift på kystbanen
  mellem Helsingør og Malmö. Desuden etableres halvtimesbetjening af
  alle stationer på strækningerne København-Holbæk og København-Næstved
  og to tog i timen på strækningen Næstved-Nykøbing F.

  DSB fik i efteråret ved finanslovsaftalen om trafik mellem
  regeringspartierne, SF og Enhedslisten mulighed for at indkøbe nyt
  materiel indenfor en ramme på 1,1 mia. kr. Udvidelsen er en udmøntning
  af denne materielanskaffelse, og aftalepartierne har ved ud-møntningen
  besluttet at give DSB adgang til at udvide materielanskaffelsen til at
  omfatte nye tog for i alt 1,4 mia. kr.

  -Jeg er glad for at kunne præsentere et udspil, der vil give
  togtrafikken i store dele af Danmark et meget væsentligt løft i årene
  frem til 2006. Med udspillet har DSB fået gode forudsætninger for at
  skabe et moderne og effektivt togsystem, der kan leve op til kundernes
  for-ventninger om hyppige, hurtige og direkte forbindelser, der køres
  med moderne togmateriel, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  Udvidelsen medfører, at strækningerne København-Kalundborg,
  København-Nykøbing F. og Århus-Viborg-Struer, der i dag hovedsageligt
  betjenes af ældre tog, fremover vil blive betjent af moderne tog.
  Desuden vil strækningerne Fredericia-Esbjerg,
  Fredericia-Herning-Struer, Århus-Aalborg og Aalborg-Frederikshavn, der
  i dag for ca. halvdelen af togenes vedkommende betjenes med ældre
  ma-teriel, fremover blive stort set fuldt betjent af moderne tog.