Gå til hovedindhold

250 mio. kr. til bedre jernbanestationer

Indhold

   Regeringen, SF og Enhedslisten har i dag udmøntet 250 mio. kr. til åbning og modernisering af stationer i perioden 2000-2004.

  Udmøntningen betyder, at der i de kommende år etableres nye stationer i Gjesing ved Esbjerg samt i Hedensted mellem Vejle og Horsens.

  Der er afsat 32 mio. kr. til at videreføre det igangværende projekt med forbedring af omstigningsterminalerne mellem bus og tog i hovedstadsområdet. Desuden er der afsat 21 mio. kr. til pilotprojekter med Parker & Rejs i hovedstadsområdet. Disse projekter bidrager til at forbedre samspillet internt i den kollektive trafik og samspillet mellem privatbilismen og den kollektive trafik.

  På stationerne Roskilde, Slagelse, Fredericia og Esbjerg, som er vig-tige standsningssteder for den landsdækkende trafik, gennemføres forbedringer og moderniseringer af perronforholdene for i alt 42 mio. kr. Der afsættes desuden 7 mio. kr. til en forbedring af adgangsforholdene til perronerne på Høje Taastrup station.
  Der afsættes 25 mio. kr. til at etablere elevatorer ved de stationer, hvor en forbedring af adgangsforholdene er mest påtrængende. I den forbindelse gives stationerne Vedbæk, Nivå, Nykøbing Falster, Middelfart, Fredericia og Vejen høj prioritet.

  -Stationerne er et vigtigt element i samspillet mellem jernbanen og dens kunder. Jeg er derfor glad for at kunne iværksætte moderniseringsprojekter på en række stationer landet over. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at der afsættes midler til at videreføre pilot-projekterne med Parker & Rejs i hovedstadsområdet. Hermed lægges der op til en styrkelse af samspillet mellem private biler og den kollektive trafik, så vi kan udnytte styrkerne ved begge transportformer, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  Der afsættes desuden 90 mio. kr. til en række projekter, der understøtter en mere effektiv udnyttelse af jernbanenettet, herunder en mere effektiv tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejder. Projek-terne er rettet mod tilpasninger og forbedringer af spor og signaler.

  Endelig forhøjes den nuværende bevilling til bekæmpelse af jernbanestøj med 5 mio. kr. årligt i perioden 2000-2004. Midlerne til yderligere støjdæmpning vil supplere indsatsen i forbindelse med Banestyrelsens støjpulje.