253 mio. kr. i EU-støtte til Øresundsforbindelsen

26. maj 2000

EU’s Transportinfrastrukturkomité indstiller til Europa-Kommissionen,
at der i år ydes 253 mio. kr. (34 mio. Euro) i tilskud til byggeriet
af den faste forbindelse over Øresund. Dermed er Øresundsforbindelsen
et af de enkeltprojekter i det transeuropæiske net på
transportområdet, der opnår størst støtte i 2000.


I hele byggeperioden fra 1995-2000 er der modtaget ca. 936 mio. kr.
(126 mio. Euro) i tilskud til kyst-til-kyst delen. De danske
landanlæg, der blev færdiggjort i 1998, modtog i perioden 1992-98 i
alt ca. 327 mio. kr. (44 mio. Euro). De svenske landanlæg har i alt
modtaget ca. 160 mio. kr. (21,5 mio. Euro).

I alt er der således ydet omkring 1,4 mia. kr. i EU-støtte til
Øresundsforbindelsen. Det er ca. 6% af de samlede anlægsudgifter.

Den betydelige støtte fra EU til Øresundsprojektet er et udtryk for
projektets store betydning både for Danmark og Sverige samt i
europæisk perspektiv.

Ud over Øresundsforbindelsen er det endvidere indstillet, at
Kommissionen yder tilskud til Banestyrelsen, som vil modtage 62,4 mio.
kr. (8,4 mio. Euro) til kapacitetsudbygning af Københavns
Hoved-banegård og Østerport.

EU’s samlede budget til at støtte udviklingen af de transeuropæiske
net på transportområdet er i år ca. 4,3 milliarder kr. (581 mio.
Euro).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn
Holdt tlf. 33 92 43 38