Aftale underskrevet om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken over Øresund

21. marts 2000

I dag har trafikminister Jacob Buksti og den svenske näringsminister
Björn Rosengren underskrevet en aftale mellem den danske og svenske
regering om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken over den
faste forbindelse over Øresund. Aftalen er en tillægsaf-tale til
aftalen af 23. marts 1991 mellem den danske og den svenske regering om
en fast forbindelse over Øresund.

I aftalen præciseres den danske Banestyrelse og svenske Banverkets
betaling til Øresundsbro Konsortiet for benyttelse af
jernbaneforbindelsen over Øresund. Beløbet er i 2000 fastsat til 187,4
mio. danske kroner fra Banestyrelsen og det samme beløb fra Banverket.
Aftalen angiver desuden de afgifter togoperatørerne skal betale for
tog, der passerer forbindelsen. Den indgåede aftale løber foreløbig
indtil 2004.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler i denne anledning:

-Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi nu har fået
den sidste aftale på plads med Sverige, inden vi snart tager den faste
Øresundsforbindelse i brug den 1. juli 2000. Aftalen vedrørende
betalings- og afgiftsvilkårene for jernbanetrafikken er med til at
sikre økonomien for jernbanetrafikken på Øresundsforbindelsen.