Anholt havn overdraget

12. juli 2000

Trafikminister Jacob Buksti har dags dato indgået aftale med
borgmester Gert Schou og repræsentanter fra Grenå Byråd om
overdragelse af Anholt havn til Grenå havn.

Havnen overdrages vederlagsfrit den 1. januar 2001, og der udbetales
et engangsbeløb på 5,5 mio. kr., dels fordi havnen overtager
oprensning i indsejlingen, og dels til gennemførelse af diverse
udbedringsarbejder på havnen.

Grenå Byråd har besluttet, at havnen skal overdrages direkte til Grenå
Havn A/S

Aftalen er indgået med forbehold for Finansudvalgets tilslutning.