Gå til hovedindhold

Anholt havn overdraget

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har dags dato indgået aftale med
  borgmester Gert Schou og repræsentanter fra Grenå Byråd om
  overdragelse af Anholt havn til Grenå havn.

  Havnen overdrages vederlagsfrit den 1. januar 2001, og der udbetales
  et engangsbeløb på 5,5 mio. kr., dels fordi havnen overtager
  oprensning i indsejlingen, og dels til gennemførelse af diverse
  udbedringsarbejder på havnen.

  Grenå Byråd har besluttet, at havnen skal overdrages direkte til Grenå
  Havn A/S

  Aftalen er indgået med forbehold for Finansudvalgets tilslutning.