Automatisk hastighedskontrol sparer menneskeliv

17. april 2000

Bilisterne sætter farten ned, når de ved, der er automatisk
hastighedskontrol på vejene. Det betyder færre dræbte og lemlæstede i
trafikken.

Et ét-årigt forsøg på Fyn og i København viser, at automatisk
hastighedskontrol nytter.

Gennemsnitshastigheden var i hele perioden på veje, hvor man højst må
køre 50 km/t – 1,2 km/t lavere end, hvad der kunne forventes uden
kontrol. I de sidste måneder af forsøget var gennemsnits-hastigheden
endda 2,1 km/t – 2,4 km/t lavere end forventet.

Tallene svarer stort set til, at bilisterne i forsøgsområderne
overholdt hastighedsgrænsen på 50 km/t. Beregninger viser, at der kan
reddes op til 20 menneskeliv om året – alene på veje med denne
hastighedsgrænse.

Ikke overraskende viser forsøget på veje med en hastighedsgrænse på 60
km/t, at automatisk hastighedskontrol næsten ingen effekt har her.
Dette skyldes, at gennemsnitshastigheden på disse veje al-lerede inden
forsøget var 3 til 4 km/t under hastighedsgrænsen.

Trafikminister Jacob Buksti mener, på baggrund af resultaterne fra
forsøget, at der vil være god fornuft i at overveje en udvidelse af
ordningen med automatisk hastighedskontrol til hele landet i 2001.

–Vi ved nu, at automatisk hastighedskontrol får bilisterne til at
sætte farten ned. Jeg anser derfor automatisk hastighedskontrol som et
effektivt redskab til at forebygge ulykker, siger trafikminister Jacob
Buksti.

Vejdirektoratet står sammen med Rigspolitiet bag forsøget, som var
koncentreret om byernes trafik.

Under hele forsøget blev hastigheden målt på forsøgsvejene. Samtidig
blev der foretaget kontrolmålinger på veje, der ikke var omfattet af
forsøget. Endvidere havde Vejdirektoratet, forinden forsøget blev
igangsat, foretaget målinger af hastigheden gennem 12 måneder, således
at man fik et godt grundlag for at vurdere, hvordan forsøget påvirkede
bilisternes kørsel.

Endelig omfattede forsøget en vej med en hastighedsgrænse på 70 km/t.
Denne vej måtte udgå af forsøget på grund af vejombygning og ændring
af hastighedsgrænsen.

Yderligere oplysninger kan fås på Vejdirektoratets hjemmeside:
www.vd.dk/sikkerhed/, hos vejsektorchef Sven Krarup Nielsen,
Vejdirektoratet, tlf. 3341 3203/4020 3352 og hos chefpolitiinspektør
Mogens Wilbert, Rigspolitiet, tlf. 3314 8888.