Gå til hovedindhold

Automatisk hastighedskontrol sparer menneskeliv

Indhold

  Bilisterne sætter farten ned, når de ved, der er automatisk
  hastighedskontrol på vejene. Det betyder færre dræbte og lemlæstede i
  trafikken.

  Et ét-årigt forsøg på Fyn og i København viser, at automatisk
  hastighedskontrol nytter.

  Gennemsnitshastigheden var i hele perioden på veje, hvor man højst må
  køre 50 km/t – 1,2 km/t lavere end, hvad der kunne forventes uden
  kontrol. I de sidste måneder af forsøget var gennemsnits-hastigheden
  endda 2,1 km/t – 2,4 km/t lavere end forventet.

  Tallene svarer stort set til, at bilisterne i forsøgsområderne
  overholdt hastighedsgrænsen på 50 km/t. Beregninger viser, at der kan
  reddes op til 20 menneskeliv om året – alene på veje med denne
  hastighedsgrænse.

  Ikke overraskende viser forsøget på veje med en hastighedsgrænse på 60
  km/t, at automatisk hastighedskontrol næsten ingen effekt har her.
  Dette skyldes, at gennemsnitshastigheden på disse veje al-lerede inden
  forsøget var 3 til 4 km/t under hastighedsgrænsen.

  Trafikminister Jacob Buksti mener, på baggrund af resultaterne fra
  forsøget, at der vil være god fornuft i at overveje en udvidelse af
  ordningen med automatisk hastighedskontrol til hele landet i 2001.

  –Vi ved nu, at automatisk hastighedskontrol får bilisterne til at
  sætte farten ned. Jeg anser derfor automatisk hastighedskontrol som et
  effektivt redskab til at forebygge ulykker, siger trafikminister Jacob
  Buksti.

  Vejdirektoratet står sammen med Rigspolitiet bag forsøget, som var
  koncentreret om byernes trafik.

  Under hele forsøget blev hastigheden målt på forsøgsvejene. Samtidig
  blev der foretaget kontrolmålinger på veje, der ikke var omfattet af
  forsøget. Endvidere havde Vejdirektoratet, forinden forsøget blev
  igangsat, foretaget målinger af hastigheden gennem 12 måneder, således
  at man fik et godt grundlag for at vurdere, hvordan forsøget påvirkede
  bilisternes kørsel.

  Endelig omfattede forsøget en vej med en hastighedsgrænse på 70 km/t.
  Denne vej måtte udgå af forsøget på grund af vejombygning og ændring
  af hastighedsgrænsen.

  Yderligere oplysninger kan fås på Vejdirektoratets hjemmeside:
  www.vd.dk/sikkerhed/, hos vejsektorchef Sven Krarup Nielsen,
  Vejdirektoratet, tlf. 3341 3203/4020 3352 og hos chefpolitiinspektør
  Mogens Wilbert, Rigspolitiet, tlf. 3314 8888.