Gå til hovedindhold

Danmarks TransportForskning (DTF) åbner i dag som sektorforskningsinstitut under Trafikministeriet

Indhold

  Forskningsministeren har efter ansøgning fra Trafikministeriet
  godkendt, at Danmarks TransportForskning i dag oprettes som en
  sektorforskningsinstitution.

  Som bestyrelsesformand har Trafikministeren udpeget professor Nina
  Smith fra Handelshøjskolen i Århus, mens tidligere departe-mentschef
  i Trafikministeriet, Ole Zacchi, er udnævnt til direktør. Den øvrige
  bestyrelse udpeges af trafikministeren, så snart institutionens
  vedtægter er godkendt.

  Danmarks TransportForskning placeres i tilknytning til DTU i
  nyistandsatte lokaler og forventes på sigt at få ca. 35-40
  medarbejdere og et antal PhD-studerende. De nye lokaler er imidlertid
  først klar til indflytning primo 2001. Indtil da kan DTF kontaktes på
  neden-stående adresser.

  Hvorfor oprettes Danmarks TransportForskning?

  Transport er en væsentlig forudsætning for at hele det danske samfund
  kan fungere og har stor betydning for alle danskeres hverdag. Den
  danske forskningsindsats på transportområdet har imidlertid hidtil
  været relativt begrænset både sektorens samfundsmæssige betydning
  taget i betragtning, og når man sammenligner med andre lande.

  Danmarks TransportForsknings opgave er at styrke transport-forskningen
  i Danmark, så der skabes et større vidensgrundlag for de
  transportpolitiske beslutninger baseret på en mere helhedsorienteret
  transportforskning. Det søges opfyldt – dels ved en samling og bedre
  koordinering af den eksisterende forskning – dels ved en ud-videlse af
  forskningsindsatsen samt en øget tilknytning til
  universi-tetsmiljøernes undervisning og forskning.

  Hvad skal Danmarks TransportForskning forske i?

  Danmarks TransportForskning skal først og fremmest fokusere på
  følgende fagområder:

  - Transportsikkerhed
  - Transportens miljø- og energibelastning
  - Transportøkonomi og trafikmodeller

  Der findes allerede i dag i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning og i
  Vejdirektoratet en forskningskompetence inden for transportsikkerhed
  og miljø. Denne kompetence tænkes overført og videreudviklet i
  Danmarks TransportForskning. Som konsekvens heraf nedlægges Rådet for
  Trafiksikkerhedsforskning, og der overføres herfra 15 årsværk til det
  nye institut, mens der fra Vejdirektoratet overføres 10 årsværk fra
  forskningsafdelingen for trafiksikkerhed og miljø.

  Adresse og kontakt

  Hovedkontor
  Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej
  Ermelundsvej 101
  2820 Gentofte
  tlf.: 39 68 04 44 fax: 33 93 07 12
  e-mail: dtf@dtf.dk

  Danmarks TransportForskning/ Niels Juels Gade
  co. Vejdirektoratet
  Niels Juels Gade 13
  1059 København K
  tlf.: 33 41 32 51 fax: 39 65 73 62