Gå til hovedindhold

Dansk-tysk aftale om Femer Bælt underskrevet i Berlin

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti og forbundstrafikminister Kurt Bodewig, underskrev i dag i Berlin en aftale om at oprette ”Fehmarnbelt Development Joint Venture”. Der er tale om en fælles dansk-tysk organisation, som skal gennemføre en såkaldt interessetilkendegivelsesrunde vedrørende en fast forbindelse over Femer Bælt.

  Fra dansk side er Sund & Bælt udpeget som partner, mens den tyske partner først bliver endeligt udpeget efter nytår.

  -Jeg lægger vægt på, at Sund & Bælts deltagelse vil sikre, at den ekspertise, der er erhvervet ved de to store broprojektet, nu bliver ført videre til Femer Bælt projektet, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Interessetilkendegivelsesrunden skal tydeliggøre, hvilken interesse der er fra private investorers side for at planlægge, bygge og drive en fast forbindelse. Den forventes at vare 1½ år. Det er planen, at de to lande senere i 2002 træffer beslutning om det videre arbejde med projektet.

  Aftalen er kommet i stand på baggrund af de fælles dansk-tyske forundersøgelser, som blev offentliggjort i marts og august sidste år, og den offentlige debat om projektet siden da.

  -Resultaterne af undersøgelserne og den efterfølgende offentlige debat peger på, at en fast forbindelse kan bygges, så der tages fuldt hensyn til miljøet. I de næste par år vil vi derfor fokusere på de finansielle spørgsmål. Der er fra europæisk side et stort ønske om en fast forbindelse over Femer Bælt, og den vil - hvis den realiseres - komme til at stå som et symbol på det gode samarbejde mellem Tyskland og de nordiske land, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Trafikminister Jacob Buksti er klar over, at det vil være en stor udfordring at få økonomien i anlægsprojektet til at hænge samme. Bl.a. derfor har de to trafikministre stillet i udsigt, at investeringer i tilknyttede landanlæg vil blive betalt via de statslige budgetter.

  Ved mødet i Berlin drøftede de to ministre også en række andre aktuelle trafikpolitiske spørgsmål, herunder det europæiske satelitsystem Galileo, jernbaneforbindelserne mellem Danmark og Tyskland, luftfartsspørgsmål, samt roadpricing.