Den danske regering klar til at arbejde videre med en fast forbindelse over Femer Bælt

07. juli 2000

Trafikminister Jacob Buksti har på den danske regerings vegne aftalt
med den tyske forbundstrafikminister, Reinhard Klimmt, at de to lande
vil arbejde sammen om at planlægge og gennemføre en såkaldt
"interessetilkendegivelsesrunde" med potentielle investorer fra den
private sektor.

Med beslutningen om at igangsætte interessetilkendegivelsesrunden er
der ikke truffet en konkret beslutning om at etablere en fast
forbindelse over Femer Bælt. Det kræver yderligere viden, som
inte-ressetilkendegivelsesrunden skal medvirke til at bringe frem.
Denne runde forventes at vare 1-1½ år.

Interessetilkendegivelsesrunden vil tydeliggøre hvilke interesser der
fra privat side er for at bygge og drive en fast forbindelse. Der
udestår specielt en række spørgsmål om organisering og finansiering.

-Beslutningen er truffet på baggrund af de fælles dansk-tyske
forundersøgelser, som blev offentliggjort i marts og august sidste år,
og den offentlige debat om projektet siden da. Undersøgelserne
konkluderer, at en fast forbindelse ikke kommer til at belaste
havmiljøet i Østersøen, og at den samlet set heller ikke vil belaste
miljøet i form af luftforurening og CO2-udledning, siger
trafikminister Jacob Buksti.

-Til den kommende fase ønsker jeg at inddrage den ekspertise, som
findes hos Sund & Bælt, den organisation, som står bag realiseringen
af de to store broprojekter over Storebælt og Øresund, slutter
trafikminister Jacob Buksti.

I de kommende måneder vil Trafikministeriet sammen med det tyske
trafikministerium finde ud af, hvordan interessetilkendegivelsesrunden
bedst kan håndteres.