Gå til hovedindhold

Den danske regering klar til at arbejde videre med en fast forbindelse over Femer Bælt

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har på den danske regerings vegne aftalt
  med den tyske forbundstrafikminister, Reinhard Klimmt, at de to lande
  vil arbejde sammen om at planlægge og gennemføre en såkaldt
  "interessetilkendegivelsesrunde" med potentielle investorer fra den
  private sektor.

  Med beslutningen om at igangsætte interessetilkendegivelsesrunden er
  der ikke truffet en konkret beslutning om at etablere en fast
  forbindelse over Femer Bælt. Det kræver yderligere viden, som
  inte-ressetilkendegivelsesrunden skal medvirke til at bringe frem.
  Denne runde forventes at vare 1-1½ år.

  Interessetilkendegivelsesrunden vil tydeliggøre hvilke interesser der
  fra privat side er for at bygge og drive en fast forbindelse. Der
  udestår specielt en række spørgsmål om organisering og finansiering.

  -Beslutningen er truffet på baggrund af de fælles dansk-tyske
  forundersøgelser, som blev offentliggjort i marts og august sidste år,
  og den offentlige debat om projektet siden da. Undersøgelserne
  konkluderer, at en fast forbindelse ikke kommer til at belaste
  havmiljøet i Østersøen, og at den samlet set heller ikke vil belaste
  miljøet i form af luftforurening og CO2-udledning, siger
  trafikminister Jacob Buksti.

  -Til den kommende fase ønsker jeg at inddrage den ekspertise, som
  findes hos Sund & Bælt, den organisation, som står bag realiseringen
  af de to store broprojekter over Storebælt og Øresund, slutter
  trafikminister Jacob Buksti.

  I de kommende måneder vil Trafikministeriet sammen med det tyske
  trafikministerium finde ud af, hvordan interessetilkendegivelsesrunden
  bedst kan håndteres.