Direktør for Danmarks TransportForskning udnævnt

02. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag udnævnt departementschef Ole
Zacchi fra Trafikministeriet til direktør for det nyoprettede Danmarks
TransportForskning.

Danmarks TransportForskning oprettes som sektorforskningsinstitut
under Trafikministeriet pr. 1. august 2000. Instituttet har til formål
at styrke vidensgrundlaget for de transportpolitiske beslutninger i
Danmark. Det søges opfyldt - dels ved en samling og bedre koordinering
af den eksisterende forskning – dels ved en udvidelse af
forskningsindsatsen samt en øget tilknytning til universitetsmiljøets
undervisning og forskning.

Danmarks TransportForskning skal først og fremmest fokusere på
følgende fagområder: Trafiksikkerhed, transportens miljø – og
energibelastning samt på transportøkonomi og trafikmodeller.

Institutionen forventes på sig at blive bemandet med op til 40
medarbejdere og et antal ph.d.-studerende.

Departementschef Ole Zacchi var fra 1981 til 1993 departementschef i
Boligministeriet, og har fra 1993 været departementschef i
Trafikministeriet.

Samtidig kan det oplyses, at trafikministeren har beskikket professor
Nina Smith som formand for bestyrelsen for Danmarks
TransportForskning.