Gå til hovedindhold

Direktør for Danmarks TransportForskning udnævnt

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har i dag udnævnt departementschef Ole
  Zacchi fra Trafikministeriet til direktør for det nyoprettede Danmarks
  TransportForskning.

  Danmarks TransportForskning oprettes som sektorforskningsinstitut
  under Trafikministeriet pr. 1. august 2000. Instituttet har til formål
  at styrke vidensgrundlaget for de transportpolitiske beslutninger i
  Danmark. Det søges opfyldt - dels ved en samling og bedre koordinering
  af den eksisterende forskning – dels ved en udvidelse af
  forskningsindsatsen samt en øget tilknytning til universitetsmiljøets
  undervisning og forskning.

  Danmarks TransportForskning skal først og fremmest fokusere på
  følgende fagområder: Trafiksikkerhed, transportens miljø – og
  energibelastning samt på transportøkonomi og trafikmodeller.

  Institutionen forventes på sig at blive bemandet med op til 40
  medarbejdere og et antal ph.d.-studerende.

  Departementschef Ole Zacchi var fra 1981 til 1993 departementschef i
  Boligministeriet, og har fra 1993 været departementschef i
  Trafikministeriet.

  Samtidig kan det oplyses, at trafikministeren har beskikket professor
  Nina Smith som formand for bestyrelsen for Danmarks
  TransportForskning.