Dorte Bennedsen beskikket til ny formand for Færd-selssikkerhedskommissionen

27. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag beskikket folketingsmedlem Dorte
Bennedsen (S) til ny formand for Færdselssikkerhedskommissionen. Dorte
Bennedsen har siden 1994 været næstformand for
Færdselssikkerhedskommissionen, og afløser nu folketingsmedlem Helge
Adam Møller (C) på formandsposten.