Forbedret service og effektivitet i Statens Bilinspektion

26. juni 2000

Efter et par drøje år både for Statens Bilinspektion og dens kunder
sker der nu betydelige forbedringer i Bilinspektionens service og
effektivitet.

Ventetiderne for periodiske syn er allerede blevet kortere. Hertil
kommer, at Statens Bilinspektion har udarbejdet en ny handlingsplan
som grundlag for Bilinspektionens videre arbejde med at forbedre
servicen og effektiviteten.

Der indgår blandt andet yderligere udvidede åbningstider og lettere
adgang til at reservere tid til syn over voice response og via
internettet. Udvidet åbningstid betyder, at der foretages flere syn i
Bilinspektionens egne synshaller og færre pladssyn.

Der arbejdes endvidere på at gøre hele betalingssystemet mere
brugervenligt.

-Jeg er meget tilfreds med, at der nu ligger et godt grundlag for at
gøre Bilinspektionen til en dynamisk virksomhed med et godt image hos
kunderne. Jeg ser samtidig handlingsplanen som udtryk for personalets
opbakning til at få gjort Bilinspektionen til en effektiv og
serviceorienteret virksomhed, siger trafikminister Jacob Buksti.

Folketinget har netop vedtaget et aktstykke, som betyder, at
Bilinspektionen får de fornødne økonomiske ressourcer til at arbejde
videre med de initiativer, som handlingsplanen indeholder.