Gå til hovedindhold

Forbedret service og effektivitet i Statens Bilinspektion

Indhold

  Efter et par drøje år både for Statens Bilinspektion og dens kunder
  sker der nu betydelige forbedringer i Bilinspektionens service og
  effektivitet.

  Ventetiderne for periodiske syn er allerede blevet kortere. Hertil
  kommer, at Statens Bilinspektion har udarbejdet en ny handlingsplan
  som grundlag for Bilinspektionens videre arbejde med at forbedre
  servicen og effektiviteten.

  Der indgår blandt andet yderligere udvidede åbningstider og lettere
  adgang til at reservere tid til syn over voice response og via
  internettet. Udvidet åbningstid betyder, at der foretages flere syn i
  Bilinspektionens egne synshaller og færre pladssyn.

  Der arbejdes endvidere på at gøre hele betalingssystemet mere
  brugervenligt.

  -Jeg er meget tilfreds med, at der nu ligger et godt grundlag for at
  gøre Bilinspektionen til en dynamisk virksomhed med et godt image hos
  kunderne. Jeg ser samtidig handlingsplanen som udtryk for personalets
  opbakning til at få gjort Bilinspektionen til en effektiv og
  serviceorienteret virksomhed, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Folketinget har netop vedtaget et aktstykke, som betyder, at
  Bilinspektionen får de fornødne økonomiske ressourcer til at arbejde
  videre med de initiativer, som handlingsplanen indeholder.