Forlængelse af kontrakt for BornholmsTrafikkens direktør

03. februar 2000

Trafikministeriet kan oplyse, at direktør for Bornholmstrafikken Kaj
Dinesens kontrakt, der udløber den 15. februar 2000 er forlænget til
udgangen af februar måned 2000.

Ansættelsesforholdet er forlænget på foranledning af henvendelse fra
styrelsesformand for BornholmsTrafikken Knud Andersen til
Trafikministeriet.

Trafikministeriet er i samarbejde med konsulentfirma og med
inddragelse af styrelsesformand og repræsentanter for
Bornholmstrafikken i gang med en ansættelsesprocedure til stillingen
som ny direktør for Bornholmstrafikken.

Ansøgningsfristen udløb den 2. februar 2000, og der er indkommet 39
ansøgninger.