Gratis færgetransport for beboere på småøer med invalidebil

22. juni 2000


Trafikminister Jacob Buksti og partierne bag den netop indgåede aftale
om gratis færgetransport for beboere på småøer (en udmøntning af
Pinsepakkens pulje vedrørende kollektiv trafik) har aftalt, at
gratisprincippet også vil kunne gælde for beboere med invalidebil.

Partierne bag aftalen er SF, Enhedslisten og regeringspartierne –
Socialdemokratiet og Radikale Venstre.