Gratis færgetransport til beboerne på Danmarks småøer

25. maj 2000

Det skal være gratis for beboerne på Danmarks småøer at rejse til og
fra fastlandet. Det er aftalepartierne bag udmøntningen af
Pinsepakkens pulje til kollektiv trafik netop blevet enige om.
Ordningen skal omfatte beboerne og deres cykler på de småøer, som ikke
udgør selvstændige kommuner, svarende til øerne omfattet af
Ø-støtteloven. Ordningen omfatter ikke turister og motorkøretøjer,
herunder godstransport.

Ordningen søges iværksat fra 2001, idet starttidspunktet vil bero på
en nærmere forhandling med de enkelte kommuner og i øvrigt vil skulle
tilrettelægges efter gældende regler for udbud af støtte til
færgetransport.

-Jeg er glad for, at vi med denne ordning kan forbedre forholdene for
beboerne på Danmarks småøer. Billig transport er vigtig for muligheden
for i fremtiden at opretholde levedygtige samfund på øerne, siger
trafikminister Jacob Buksti.

-Jeg håber meget, at vi kan nå at få ordningen sat i værk, så øboerne
allerede fra årsskiftet får nytte af den, slutter trafikminister Jacob
Buksti.
Aftalen er indgået mellem Regeringen, Enhedslisten og SF.