Gå til hovedindhold

Grundlag for overvejelser om de kommende års investeringer i statsvejnettet

Indhold

  Trafikministeriet og Vejdirektoratet har i fællesskab udarbejdet en rapport ”Grundlag for vejinvesteringsplan 2000-2015”, der indeholder et katalog over mulige nye investeringer i statsvejnettet for perioden frem mod 2015.


  Kataloget er udarbejdet som led i forberedelserne til den redegørelse om offentlige investeringer, som regeringen i det supplerende regeringsgrundlag fra oktober har bebudet, den vil fremlægge inden udgangen af året.


  Rapporten indeholder en beskrivelse af de vigtigste anlægsprojekter samt karakteristika, planer og perspektiver for løsninger i statsvejnettets korridorer.


  -Jeg synes, at vi med den udarbejdede rapport har fået et godt overblik over problemerne og udfordringerne på det overordnede vejnet i de kommende år - de mulige udbygninger - og hvad der skal til for at løse dem, udtaler trafikminister Jacob Buksti.


  -Det må vist være klart for enhver, at vi ikke kan løse alle opgaver i relation til statsvejnettet på én gang, og at vi bliver nødt til at foretage en prioritering af de midler, der er til rådighed til nye vejinvesteringer ud fra nogle mere overordnede hensyn end tidligere. Med den udarbejdede rapport som udgangspunkt mener jeg, at vi er godt rustet til en sådan prioriteringsdiskussion.


  -Jeg forventer, at der inden jul som led i regeringens bebudede flerårige investeringsredegørelse kan træffes beslutninger om en række væsentlige anlægsinvesteringer på trafikområdet, slutter trafikminister Jacob Buksti.

   

  Rapporten kan fås ved henvendelse til Trafikministeriets 1. kontor  tlf. 33924364.


  Nærmere oplysninger om de enkelte projekter kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, afdelingsingeniør Ole Kirk tlf. 33413655 eller civilingeniør Kai Thaarslund tlf. 33413661.