Gå til hovedindhold

Handlingsplan for jernbanesikkerhed

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har i dag holdt møde med samtlige
  Folketingets partier om sikkerheden på jernbanen. På mødet redegjorde
  trafikministeren for det arbejde, der er i gang.

  -Det er uhyre sikkert at køre med tog sammenlignet med andre
  transportformer. Når dette er sagt, vil jeg understrege, at dette
  selvfølgelig ikke skal være nogen sovepude for jernbanesikkerheden.
  Ligesom på vejene er én dræbt eller kvæstet én for meget, siger
  trafik-minister Jacob Buksti.

  -Jeg har derfor taget initiativ til udarbejdelse af en handlings-plan
  for jernbanesikkerhed. Den skal senest fore-ligge i midten af
  september i år og indeholde prioriterede forslag til forbedring af
  sikkerheden, siger Jacob Buksti og fortsætter, således at vi, før vi
  tager nye initiativer for at øge sikkerheden, har et godt
  beslutningsgrundlag, der ikke kun omfatter de tekniske løsninger, men
  også f.eks. sikkerhedsbestemmelser og uddannelse, siger
  trafikministeren.

  Udover udarbejdelse af handlingsplanen vil ministeren frem-rykke
  forsøg på statens jernbanenet med ATP-togstopsystemet – et simplere og
  billigere system, som bringer tog til standsning ved forbikørsel af et
  rødt signal.