Handlingsplan for jernbanesikkerhed

24. marts 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag holdt møde med samtlige
Folketingets partier om sikkerheden på jernbanen. På mødet redegjorde
trafikministeren for det arbejde, der er i gang.

-Det er uhyre sikkert at køre med tog sammenlignet med andre
transportformer. Når dette er sagt, vil jeg understrege, at dette
selvfølgelig ikke skal være nogen sovepude for jernbanesikkerheden.
Ligesom på vejene er én dræbt eller kvæstet én for meget, siger
trafik-minister Jacob Buksti.

-Jeg har derfor taget initiativ til udarbejdelse af en handlings-plan
for jernbanesikkerhed. Den skal senest fore-ligge i midten af
september i år og indeholde prioriterede forslag til forbedring af
sikkerheden, siger Jacob Buksti og fortsætter, således at vi, før vi
tager nye initiativer for at øge sikkerheden, har et godt
beslutningsgrundlag, der ikke kun omfatter de tekniske løsninger, men
også f.eks. sikkerhedsbestemmelser og uddannelse, siger
trafikministeren.

Udover udarbejdelse af handlingsplanen vil ministeren frem-rykke
forsøg på statens jernbanenet med ATP-togstopsystemet – et simplere og
billigere system, som bringer tog til standsning ved forbikørsel af et
rødt signal.