Gå til hovedindhold

Hanstholm Havn - overdragelse til Hanstholm Kommune og Viborg Amt

Indhold

  Borgmester Aase Jensen, Hanstholm, amtsborgmester Bent Han-sen, Viborg
  Amt og trafikminister Jacob Buksti, har i dag med forbehold for
  byrådets, amtsrådets og Finansudvalgets tilslutning, indgået aftale om
  overdragelse af havnen til kommunen og amtet.

  Der er enighed om en overdragelsessum på 26 mio. kr. Overdragelsen er
  aftalt til 1. januar 2001.