Hanstholm Havn - overdragelse til Hanstholm Kommune og Viborg Amt

06. juni 2000

Borgmester Aase Jensen, Hanstholm, amtsborgmester Bent Han-sen, Viborg
Amt og trafikminister Jacob Buksti, har i dag med forbehold for
byrådets, amtsrådets og Finansudvalgets tilslutning, indgået aftale om
overdragelse af havnen til kommunen og amtet.

Der er enighed om en overdragelsessum på 26 mio. kr. Overdragelsen er
aftalt til 1. januar 2001.