Invitation til pressebriefing om dansk-tysk minister-møde på Øresundsbron d. 27 april

25. april 2000

I anledning af trafikminister Jacob Buksti’s møde med den tyske
transport- bygge- og boligminister Reinhard Klimmt d. 27 april,
inviteres pressen til en kort pressebriefing.

Pressebriefingen finder sted på Øresundsbron kl. ca. 16.00, hvor der
vil være lejlighed til at stille spørgsmål til begge ministre.
Forinden vil der være mulighed for at fotografere ministrene på broen.

Øresundsbro Konsortiet vil stå for transport frem og tilbage på
Øresundbron. Interesserede pressefolk bedes møde op ved
Øresundsudstillingen, Kastrup Strandpark 9, Kastrup, kl. 14.30, hvor
der vil blive uddelt sikkerhedsudstyr.


Bussen afgår kl. 14.45 og forventes at returnere til samme sted kl.
16.30, hvor sikkerhedsudstyret skal afleveres.
Tilmeldinger til arrangementet bedes foretaget til Øresundsbro
Konsortiet på tlf. + 45 33 41 61 37 inden d. 26. april kl.16.00