Invitation til pressemøde: Nordisk Trafikministerrådsmøde i Silkeborg d. 24. august 2000

17. august 2000

Trafikministeriet indbyder herved pressen til pressemøde i Silkeborg
på Scandic Hotel Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. Pressemødet
afholdes i anledning af Trafikministerrådsmødet og starter efter
Rådsmødet kl. 11.
De centrale emner på dagsordenen er:

· Trafiksikkerhed
· Transporttelematik.
· Samarbejde i Østersøregionen.
· Spørgsmål vedr. miljø og transport.
· EU-EØS og andre internationale spørgsmål.
· Galileo-projektet (globalt satellitsystem til brug for navigation
og positionsbestemmelse).

Uddybende spørgsmål vedr. dagsordenen kan stilles til kontorchef i
Trafikmi-nisteriet Jørn Holdt på tlf. 33924338.