Gå til hovedindhold

Jysk togtrafik udbydes fra 2003

Indhold


  Trafikminister Jacob Buksti (S) har efter orienterende møder med Folketingets partier besluttet, at det første udbud af togtrafik i Danmark skal omfatte passagertrafikken på følgende jyske banestrækninger:

  Århus – Langå – Viborg – Struer
  Struer – Thisted
  Struer – Holstebro – Skjern
  Århus – Skanderborg – Silkeborg – Herning
  Herning – Skjern – Esbjerg
  Esbjerg – Bramming – Tønder

  Udbuddet af op til 15 % af togtrafikken er en udmøntning af den politiske aftale om jernbaneloven fra 1997 mellem regeringen og partierne til højre i Folketinget og af trafikaftalen fra 1999 mellem regeringen og venstrefløjspartierne. Den kommer til at omfatte ca. 6,5 mio. kilometer togkørsel.

  Jacob Buksti siger i den anledning:

  -Udviklingen af togbetjeningen på de pågældende strækninger i Jyl-land har stået i stampe i en årrække. Det udbud, vi nu sigter mod at tilføre togtrafikken i de berørte områder i Jylland fornyelse og dy-namik til gavn for brugerne af den kollektive trafik.

  -Siden 1996, hvor DSB økonomisk var på hælene, har vi været i gang med en proces med gennemgribende opstramninger både inden for virksomheden DSB og hvad angår de rammer, som jernbanen virker under i Danmark.  Udbuddet af knap15 pct. af togtrafikken har længe været planlagt som et vigtigt element i denne proces, og det er mit indtryk, at det allerede har haft positive virkninger, bl.a. på DSBs egne præstationer.

  -Vi er godt på vej med en fornyet tillid til jernbanen, som bl.a. har resulteret i, at DSB netop har kunnet indkøbe nye tog for knap 6 mia.kr. Vi arbejder på, at det fortsætter, bl.a. på de udbudte strækninger.


  De udvalgte strækninger danner et samlet net. Det betyder, at operatøren eksempelvis kan vælge at oprette nye forbindelser mellem destinationer som Skjern – Århus, Varde – Ribe eller Skive – Thisted. En ny operatør kan også vælge at købe nye tog eller foretage andre typer forbedringer i forhold til de eksisterende køreplaner.

  -DSB har forståeligt nok som en landsdækkende jernbanevirksomhed primært haft fokus på fjerntrafikken. En operatør, der har de pågældende strækninger i Jylland som sin hovedopgave, forventer jeg vil udvise stor interesse for udvikling af trafikken i netop disse områder. Det har jeg lagt vægt på ved udvælgelsen af strækninger, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Det står åbent for såvel private danske operatører, udenlandske virksomheder og DSB at byde på opgaven. Opgaven tænkes overdraget den jernbanevirksomhed, som præsenterer det bedste bud, når kvaliteten af den tilbudte service og omkostningerne for staten tages i betragtning.
   
  Operatøren kan leje DSB’s tog eller selv sørge for tog. Hvis operatøren vælger det sidste, vil der blive stillet krav til togenes standard. Kontrakten vil løbe over en periode på 5 eller 8 år. Den præcise længde vil  bl.a. afhænge af, om operatøren indsætter nye tog på strækningerne.

  DSB vil under alle omstændigheder fortsat køre på strækningerne Skanderborg – Langå, Esbjerg – Bramming, Holstebro – Struer. I et samarbejde mellem DSB og den nye operatør vil fjerntogsforbindel-serne blive opretholdt i det nuværende omfang mellem København og Viborg/Skive samt mellem København og Thisted.

  Endelig får Struer-området mulighed for at beholde arbejdspladser, da værkstedsfaciliteter i Struer, som DSB er ved at forlade, overlades til en ny operatør.