Gå til hovedindhold

Kommissionen vil se på sagen om småfærgerne

Indhold

  Under et møde lørdag i København mellem EU-kommissær for transport og
  energi, Loyola de Palacio, og trafikminister Jacob Buksti viste
  kommissæren forståelse for danske synspunkter i den verserende strid
  om udbud af trafikken på de små færgeruter.

  Kommissionen har igennem længere tid arbejdet for et krav om udbud af
  alle støttede færgeruter i medlemsstaterne og restriktive rammer for
  mulighederne for i det hele taget at støtte sådan trafik.

  Fra dansk side har man kritiseret Kommissionens indsats, bl.a. fordi
  selv helt små, lokale færgeruter skal omfattes af reglerne.

  Kommissær Palacio erkendte, at der kunne være behov for at genoverveje
  visse elementer i Kommissionens holdning til spørgsmålet og stillede i
  udsigt, at medlemsstaterne ville blive inddraget i en hurtig dialog,
  så forskellighederne, f.eks. i medlemsstaternes geografiske situation,
  kunne blive afspejlet.

  Jeg er meget tilfreds med mødet. Det har været konstruktivt at få talt
  denne sag igennem med Kommissionen. Vi vil bruge dialogen til at søge
  at overbevise Kommissionen om, at visse af de problemer, som denne sag
  vedrører, bedst reguleres af medlemsstaterne, udtaler Ja-cob Buksti.