Kommissionen vil se på sagen om småfærgerne

01. juli 2000

Under et møde lørdag i København mellem EU-kommissær for transport og
energi, Loyola de Palacio, og trafikminister Jacob Buksti viste
kommissæren forståelse for danske synspunkter i den verserende strid
om udbud af trafikken på de små færgeruter.

Kommissionen har igennem længere tid arbejdet for et krav om udbud af
alle støttede færgeruter i medlemsstaterne og restriktive rammer for
mulighederne for i det hele taget at støtte sådan trafik.

Fra dansk side har man kritiseret Kommissionens indsats, bl.a. fordi
selv helt små, lokale færgeruter skal omfattes af reglerne.

Kommissær Palacio erkendte, at der kunne være behov for at genoverveje
visse elementer i Kommissionens holdning til spørgsmålet og stillede i
udsigt, at medlemsstaterne ville blive inddraget i en hurtig dialog,
så forskellighederne, f.eks. i medlemsstaternes geografiske situation,
kunne blive afspejlet.

Jeg er meget tilfreds med mødet. Det har været konstruktivt at få talt
denne sag igennem med Kommissionen. Vi vil bruge dialogen til at søge
at overbevise Kommissionen om, at visse af de problemer, som denne sag
vedrører, bedst reguleres af medlemsstaterne, udtaler Ja-cob Buksti.