Gå til hovedindhold

Kommunerne styrkes i trafikplanlægningen

Indhold

  I dag behandles i Folketinget et lovforslag om ændring af
  færdselsloven. Lovforslaget er fremsat af trafikminister Sonja
  Mikkelsen. Desuden behandles ministerens redegørelse om byernes
  trafik. I redegørelsen har regeringen fremlagt en række politiske
  udmeldinger for de kommende års indsats i byerne på trafikområdet.

  Lovforslaget medfører, at kompetencen til at indføre forskellige
  færdselsreguleringer med enkelte undtagelser overgår fra politiet til
  kommunalbestyrelsen og bliver dermed en del af det lokale demokrati.

  -Det er regeringens vurdering, at lovforslaget vil betyde en styrkelse
  af det arbejde med færdselssikkerhed, der allerede i dag foregår i
  kommunerne, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

  -Det er vigtigt at kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge
  og gennemføre en mere helhedsorienteret indsat sammen med borgerne med
  henblik på at gøre byerne mere miljøvenlige og for at sikre en mere
  sammenhængende lokal trafikafvikling med udgangspunkt i lokale ønsker
  og muligheder. Derfor er det også vigtigt, at der lokalt bliver
  etableret mulighed for at skabe trafikale løsninger, der er
  skræddersyet til de lokale behov – f.eks. med henblik på
  fredeliggørelse af beboelsesområder, siger trafikminister Sonja
  Mikkelsen.

  Lovforslaget åbner også op for, at kommunerne kan lave forsøg med
  forskellige måder at regulere færdslen på.

  Med dette forslag vil der kunne udføres forsøg, der alene er begrundet
  i miljømæssige hensyn. Hertil siger Sonja Mikkelsen: -Det er
  regeringens holdning, at vi i det fremtidige trafikarbejde – både
  lokalt og nationalt - skal tage hånd om de miljømæssige konsekvenser
  af de stadigt stigende trafikmængder – det gælder både forurening,
  støj og klimagasser. Med denne bestemmelse i hånden vil der
  forhå-bentligt blive udført forsøg med miljøzoner, sådan at vi ad
  denne vej får et solidt grundlag for at kunne vurdere, hvilke tiltag
  der har den bedste effekt, og på den baggrund overveje, om der skal
  laves mere permanente muligheder for miljøzoner her i landet.

  Derudover indeholder lovforslaget forslag vedrørende generhvervelse af
  kørekort, hastighedsgrænser for knallerter, regler om ledbusser, syn
  af knallerter m.v.