Kontrol af udenlandske chauffører

15. september 2000

Rigspolitiets Færdselspoliti har i dag fredag den 15. september 2000 i samarbejde med politimyndigheder fra andre europæiske lande iværksat den såkaldte "Operation Mermaid", hvor der skal udføres kontrol af de tunge køretøjer.

Ud over den kontrol, der normalt udføres ved tungvognskontrollerne, vil Rigspolitiets Færdselspoliti foretage kontrol og registrering af nationaliteten af både køretøjer og chauffører i de tilfælde, hvor chaufførerne ikke har samme nationalitet som køretøjet.

Dette skal bl.a. ses i lyset af trafikministerens møde med Chaufførernes Fagforening, SiD og DTL i sidste uge, hvor spørgsmålet om udflagning, anvendelse af ulovligt beskæftigede chauffører og benyttelse af chaufførvikarer blev drøftet.

Jacob Buksti udtaler i den forbindelse følgende:

- Jeg er meget glad for, at Rigspolitiets Færdselspoliti i forbindelse med denne tungvognskampagne så hurtigt og positivt er med til at sætte fokus på spørgsmålet om ulovlig anvendelse af chauffører. Jeg afventer med spænding resultatet af dagens kontrol.

- Der er ingen tvivl om, at vi har brug for mere viden om, hvorvidt der sker ulovlig anvendelse af chauffører og i givet fald omfanget heraf. Derfor vil dagens resultater være nyttige i forbindelse med det videre arbejde med at kortlægge anvendelsen af ulovlige chauffører, herunder bl.a. afdækning af de mulige utilsigtede konsekvenser af lovgivningen om chaufførvikarer.