Gå til hovedindhold

Lille Nord overdrages til Hovedstadens Udviklingsråd

Indhold

  Regeringen har indgået aftale med Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) om,
  at toglinien Hillerød-Helsingør (Lille Nord) i 2001 overdrages til
  HUR. Udviklingsrådet overtager ansvaret for tilrettelæggelse og indkøb
  af togtrafik på strækningen Hillerød - Helsingør samt for
  infrastrukturen mellem Hillerød og Snekkersten.

  Aftalen, som partierne bag trafikaftalen af 26. november 1999
  (regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), SF og
  Enhedslisten) har tilsluttet sig, giver mulighed for en koordineret
  udvikling af togtrafikken i Nordsjælland, idet ansvaret for
  lokalbanerne i området nu er samlet hos HUR.

  Ved overdragelsen indtræder HUR i statens kontrakt med DSB S-tog a/s
  om togdriften på strækningen. HUR forpligtes frem til 2005 til at
  opretholde det nuværende betjeningsomfang på Lille Nord, og i denne
  periode tilføres HUR driftstilskud til strækningen. Herefter står det
  det HUR frit for at tilrettelægge trafikbetjeningen på Lille Nord.

  HUR tilføres i en 15-årig periode investeringstilskud fra staten, og
  der gives låneadgang til investeringer. Herved får HUR mulighed for at
  investere i nyt materiel til Lille Nord. Der sker desuden en
  vederlagsfri overdragelse af statens jernbaneanlæg mellem Hillerød og
  Snekkersten. HUR får derved – svarende til situationen på
  privatbanerne i hovedstadsområdet - ansvaret for både tog og skinner
  på Lille Nord.

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler: Lille Nord udgør sammen med
  privatbanerne i Nordsjælland en naturlig enhed, som nu er samlet hos
  HUR. Herved får det nye Udviklingsråd et godt udgangspunkt for at
  skabe en sammenhængende og velfungerende kollektiv trafik i
  Nordsjælland.

  Aftalen er parallel med den aftale om overdragelse af privatbanerne,
  der blev indgået den 5. april 2000.

  Med den samtidige overdragelse af såvel Lille Nord som privatbanerne i
  det nordsjællandske område får vi mulighed for koordinering såvel
  banerne imellem som i forhold til den øvrige kollektive trafik. Samlet
  giver dette mulighed for et løft af den kollektive trafik i området,
  siger HUR’s formand, amtsborgmester Kristian Ebbensgaard.