Mekanikerlærlinge får nu mulighed for at teste busser og motorcykler

17. marts 2000

Gennem længere tid har der været problemer for bus- og
motorcykelmekanikere, hvor flere af lærlingene ikke kan teste
køretøjerne efter reparation, da de er under 21 år og dermed ikke er
gamle nok til at have kørekort til bus og/ eller stor motorcykel.

Aldersgrænserne er EU-regulerede.

Branchen har ofte rejst problemet overfor Trafikministeriet, ligesom
ministeriet ofte har rejst spørgsmålet i EU-sammenhæng.

Nu har ministeriet i enighed med branchen fremsendt et forslag til
ændring af disse EU-regler til Kommissionen.

Det er herefter op til de øvrige medlemslande, om dette problem
bli-ver løst, så mekanikerne vil kunne testkøre de køretøjer, de selv
reparerer.