Mere sikre lastbiler

11. februar 2000

Nu bliver der indført krav til lastbilernes afskærmning fortil mod
underkøring.

Der sker mange dødsulykker ved frontalt sammenstød mellem lastbiler og
person- og varebiler. En del af disse ulykker skyldes at de mindre
køretøjer kommer ind under lastbilen. I Danmark blev der således
gennemsnitligt i årene 1994 – 1998 dræbt 26 årligt i frontale
kollisioner mellem lastbiler og person- og varebiler.

De nye krav medfører, at nye lastbiler fra 2003 skal have monteret en
solid og lavtplaceret forkofanger, så en personbils deformationszone
udnyttes i tilfælde af en kollision.

Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag forelagt EU-forslaget herom
for Folketingets Europaudvalg og udtaler i den anledning:

-Jeg er meget tilfreds med de nye krav, der vil være et vigtigt bidrag
til at forbedre færdselssikkerheden. Forbedring af lastbilernes
afskærmning er et element i regeringens handlingsplan for
trafiksik-kerhed fra 1997 - hver ulykke er én for meget - og
EU-forslaget er dermed et skridt på vejen til at udmønte
handlingsplanen.

Eventuelle henvendelser om yderligere oplysninger kan rettes til
kontorchef i Færdselsstyrelsen, Ib Rasmussen, på telefon 33929100.