Midler til forsøg med øget fartkontrol på motorvejene

09. august 2000

Trafikministeriet bevilger i dag 2,25 mio. kr. til et forsøg med øget
hastigheds-kontrol på motorveje, heraf bevilges de 1,5 mio. kr. til
Rigspolitiets Færdselspoliti.

Formålet med forsøget er at konstatere, hvorvidt en øget politikontrol
og større synlighed af politiet vil medføre, at færdselssikkerheden på
motorvejene forbedres.

Herudover vil der blive opsat ekstra målestationer på motorvejene til
måling af hastighederne. Via disse stationer vil det kunne
konstateres, om den faktiske hastighed for køretøjer ændres i
nedadgående retning.

Baggrunden for forsøget er bl.a. Vejdirektoratets hastighedsrapport
fra marts 2000, hvori det dokumenteres, at hastighederne overskrides
markant.

Hertil kommer alvoren af de ulykker, der sker på motorveje.

Færdselssikkerhedskommissionen og Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
(nu Danmarks Transport Forskning) har herudover påpeget behovet for en
øget indsats mod hastighedsoverskridelser.

Ligesom spørgsmålet om øget politikontrol på motorvejene var til
drøftelse i forbindelse med behandlingen af L 263 om forsøg med
hastighedsgrænser på motorveje.

Trafikminister Jacob Buksti siger i den anledning:

-Det er mit håb, at vi med de ekstra midler til fartkontrol på
motorvejene kan komme de mange hastighedsovertrædelser til livs med
det formål at forbedre trafiksikkerheden på de danske motorveje.

-Der er ikke tvivl om, at motorvejene er nogen af de sikreste
vejstrækninger at køre på – men når der sker uheld – og det gør der –
så er karakteren af uhel-dene meget alvorlige, som følge af den meget
høje hastighed, der køres med på disse veje. Og alvoren af uheldene
reduceres ikke af, at mange bilister til sta-dighed overtræder de
gældende hastighedsgrænser – snarere tvært imod.

-Med et mere synligt politi på de danske motorveje er jeg også sikker
på, at de bilister, der ikke overholder fartgrænserne får lettet foden
fra speederen med den følge, at det bliver mere behageligt og sikkert
at køre på motorvejene for de bilister, der overholder de gældende
hastigheder.