Miljøundersøgelse (VVM) af Silkeborgmotorvej sat i gang

22. februar 2000

Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag bedt Vejdirektoratet om at
igangsætte VVM-undersøgelsen af en motorvej på strækningen mellem
Bording og Låsby, der udgør den midterste del af motorvejen
Herning-Århus.

Anmodningen kommer i forlængelse af Trafikudvalgets besigtigelse af
området ved Silkeborg den 26. januar 2000.

-Trafikudvalget har meddelt mig, at udvalget kan støtte min
indstilling om, at der gennemføres VVM-undersøgelser af de
linieføringer, som Vejdirektoratet har anbefalet. Jeg har derfor nu
bedt Vejdirekto-ratet om at gå i gang med undersøgelserne, siger
trafikminister Sonja Mikkelsen.

De linier, der herefter skal undersøges, er en motorvej i
Ringvejslinien og i en linie nord om Silkeborg i en korridor mellem
Nebellinien og Resendallinien/Linålinien, begge i kombination med
Funder Midt-linien.

Efter ønske fra Gjern Kommune udvides undersøgelseskorridoren for en
linie nord om Silkeborg en smule mod sydvest i området omkring Voel,
således at den også omfatter den af Gjern Kommune skitserede
Gjern-Linie.

-Vi kan nu koncentrere det videre arbejde om de to hovedalternativer,
som er udvalgt til at skulle indgå i VVM-undersøgelsen.

-Det er jeg meget tilfreds med, idet vi herefter ikke længere skal
genere de mennesker og erhvervsvirksomheder, som har været berørt af
de øvrige linieføringer. Også Silkeborg Kommune vil blive lettet i sin
planlægning, siger trafikministeren.

Miljøundersøgelserne forventes at tage 1½-2 år. Herefter er det op til
trafikministeren og Folketinget at træffe den endelige beslutning om,
hvor motorvejen skal placeres.
Yderligere oplysninger om de linieføringer, der skal undersøges kan
fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, civilingeniør Birger Munch,
telefon 3341 3662 eller planlægningschef Ole Kirk, telefon 3341 3655.