Gå til hovedindhold

Miljøundersøgelse (VVM) af Silkeborgmotorvej sat i gang

Indhold

  Trafikminister Sonja Mikkelsen har i dag bedt Vejdirektoratet om at
  igangsætte VVM-undersøgelsen af en motorvej på strækningen mellem
  Bording og Låsby, der udgør den midterste del af motorvejen
  Herning-Århus.

  Anmodningen kommer i forlængelse af Trafikudvalgets besigtigelse af
  området ved Silkeborg den 26. januar 2000.

  -Trafikudvalget har meddelt mig, at udvalget kan støtte min
  indstilling om, at der gennemføres VVM-undersøgelser af de
  linieføringer, som Vejdirektoratet har anbefalet. Jeg har derfor nu
  bedt Vejdirekto-ratet om at gå i gang med undersøgelserne, siger
  trafikminister Sonja Mikkelsen.

  De linier, der herefter skal undersøges, er en motorvej i
  Ringvejslinien og i en linie nord om Silkeborg i en korridor mellem
  Nebellinien og Resendallinien/Linålinien, begge i kombination med
  Funder Midt-linien.

  Efter ønske fra Gjern Kommune udvides undersøgelseskorridoren for en
  linie nord om Silkeborg en smule mod sydvest i området omkring Voel,
  således at den også omfatter den af Gjern Kommune skitserede
  Gjern-Linie.

  -Vi kan nu koncentrere det videre arbejde om de to hovedalternativer,
  som er udvalgt til at skulle indgå i VVM-undersøgelsen.

  -Det er jeg meget tilfreds med, idet vi herefter ikke længere skal
  genere de mennesker og erhvervsvirksomheder, som har været berørt af
  de øvrige linieføringer. Også Silkeborg Kommune vil blive lettet i sin
  planlægning, siger trafikministeren.

  Miljøundersøgelserne forventes at tage 1½-2 år. Herefter er det op til
  trafikministeren og Folketinget at træffe den endelige beslutning om,
  hvor motorvejen skal placeres.
  Yderligere oplysninger om de linieføringer, der skal undersøges kan
  fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, civilingeniør Birger Munch,
  telefon 3341 3662 eller planlægningschef Ole Kirk, telefon 3341 3655.