Ministerkommentar om togulykken i Kølkær

02. marts 2000

-Det er en dybt tragisk togulykke, der er sket i Kølkær, og mine
tanker går til de pårørende, personalet og de passagerer, der er
berørt af togulykken. Vi vil nu undersøge årsagen til ulykken tilbunds
hurtigst muligt, lære af det, og drage de nødvendige konsekvenser. Vi
vil hele tiden være optaget af, at sikkerheden er den bedst mulige,
siger trafikminister Jacob Buksti.

- Vi har nu etableret ATC – automatisk togkontrol - på de strækninger,
hvor størstedelen af passagertrafikken afvikles. ATC er et godt, men
meget dyrt system. Vi har derfor udviklet et reduceret, og dermed
billigere, ATC-system – kaldet ATP - og indledt forsøg med dette på
Hornbæk-banen. Der er endvidere planlagt forsøg med ATP på to af
Banestyrelsens strækninger. Disse forsøg vil jeg søge at få startet så
hurtigt som muligt, oplyser trafikminister Jacob Buksti.