Modernisering af banenettet i Østjylland ses nu i en sammenhæng

13. januar 2000

Hidtil har der eksisteret to adskilte projekter for banemodernisering
på strækningen mellem Fredericia og Århus: det generelle projekt om en
elektrificering og opgradering af banen og et konkret projekt om en
eventuel udretning af banen mellem Eriknauer og Skanderborg.

- Der har været stor offentlig opmærksomhed om udretningsprojektet
mellem Eriknauer og Skanderborg. Kommentarerne til projektet har meget
entydigt gået på, at det var bedre at opgradere den eksisterende bane
fremfor at foretage store udretninger, der vil have konsekvenser for
såvel de borgere, der bor i området, som det meget naturskønne område
i øvrigt, siger trafikminister Sonja Mikkelsen.

Allerede sidste år blev udretningen mellem Horsens og Skanderborg
opgivet, således at der kun blev set på en egentlig udretning mellem
Eriknauer og Horsens. Heller ikke denne udretning synes der imidlertid
at være begejstring for lokalt – hverken politisk eller blandt de
berørte borgere. Trafikministeren lægger derfor nu op til, at
pro-jektet ses i sammenhæng med det øvrige projekt om en opgradering
og elektrificering af hele strækningen mellem Fredericia og Århus.

- Jeg har fået en henvendelse fra borgergruppen Borgere på banen, der
påpeger den usikkerhed, nogle borgere fortsat føler, fordi der
eksisterer en projekteringslov for strækningen, der i princippet
giver mulighed for ekspropriationer. Det er en unødvendig usikkerhed,
når projektet reelt ikke ventes gennemført. Jeg vil derfor tage
initiativ til at fremsætte forslag om en ophævelse af loven, slutter
trafikminister Sonja Mikkelsen.