Nærbaner i Aalborg og Århus

06. juli 2000

Regeringenspartierne, trafikministeren, SF og Enhedslisten har som
udmøntning af trafikaftalen af 26. november 1999 aftalt at styrke den
kollektive trafik ved at etablere hhv. forbedre nærbanetrafikken ved
Århus og Aalborg.

Der lægges i Aalborg området op til at etablere togbetjening hver
halve time mellem Lindholm i Nørresundby og Skørping. Det forudsætter
et nyt standsningssted i Lindholm, samt yderligere to nye
standsningssteder syd for Aalborg, hvis placering skal fastlægges i
samarbejde med de lokale myndigheder. Driften forudsættes gennemført
med nuværende tog, der dog suppleres med indkøb af et ekstra togsæt.

I Århusområdet lægges op til at forbedre nærbanedriften mellem Århus
og Hornslet ved at øge tophastigheden på banen fra 75 til 100 km/t,
samt ved at åbne to nye stationer mellem Århus og Skanderborg og at
opgradere strækningen Skanderborg – Silkeborg til 120 km i timen.
Herudover indebærer forslaget udvidelse af driften til fuld
halvtimesbetjening om hverdagen mellem Århus og Silkeborg.

Der er til nærbanesatsningen i alt afsat 150 mio. kr., samt 100 mio.
kr. i reserve, i femåret mellem 2000 og 2004 til infrastruktur,
stationer, nye tog og nettodriftsudgifter. Det vil indenfor denne
ramme være muligt enten delvist at forny togene på Silkeborg banen
eller næsten fuldstændig at forny togene mellem Århus og Hornslet samt
videre til Grenå. Nye togtyper giver mulighed for yderligere
reduk-tion af rejsetiden.

Valget mellem disse to muligheder, der også har indflydelse på
omfanget af infrastrukturforbedringerne, vil i høj grad bero på den
lokale prioritering, idet udspillet efter sommerferien forelægges
kommuner og amter i henholdsvis Århus- og Aalborgområdet. I den
forbindelse skal omfang og muligheder i lokal medfinansiering af nogle
af de nødvendige tiltag også belyses.