Nulløsningen for Øresundsforbindelsen er opfyldt

29. juni 2000

Øresundsbro Konsortiet har nu forelagt Trafikministeriet og Miljø- og
Energiministeriet den endelige dokumentation for den såkaldte
nulløsning vedrørende vandgennemstrømningen i Øresund, der blev
fastsat i 1994.

Efter nærmere gennemgang af det fremsendte materiale samt i
overensstemmelse med det internationale ekspertpanels konklusion, kan
det således konstateres, at nulløsningen er opfyldt.

Dermed er der efter færdiggørelsen af Øresundsforbindelsen sikret en
uændret vandgennemstrømning i Øresund, og i ilt- og salttilførslen til
Østersøen.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

Det er med stor tilfredshed at jeg kan konstatere, at nulløsningen for
Øresundsforbindelsen er opfyldt. Øresundsforbindelsen er dermed et
skoleeksempel på, hvordan man er istand til at gennemføre et så
epokegørende infrastrukturprojekt samtidig med at der tages behørig
hensyn til vor fælles miljø og natur. Det betyder også, at der er sat
nye internationale standarder for miljøkrav til sådanne projekter. Vi
kan nu tage vores nye Øresundsbro i brug med god samvittighed og en
øget overbevisning om at vi ikke går på kompromis med miljøet.