Ny direktør for BornholmsTrafikken

29. februar 2000

Trafikministeren har i dag udnævnt direktør i Dansk Maritimt Institut
Mads Kofod, som ny direktør for BornholmsTrafikken. Den nye direktør
tiltræder den 20. marts 2000.

Direktør Mads Kofod, der er 48 år, er født og opvokset i Rønne. Mads
Kofod er uddannet styrmand, maskinmester og navigatør.

Mads Kofod begyndte sin karriere i 1968 som styrmand, maskinmester og
herefter uddannelseschef for det sejlende personel i Rederiet J.
Lauritzen. Herefter blev han i 1980 navigationslærer i Direktoratet
for Søfartsuddannelsen.
I perioden 1984-1988 var han fuldmægtig i det daværende
Industriministerium med særlige opgaver indenfor omstrukturering af
Industriministeriets departement og direktorater inden for søfart med
henblik på dannelsen af Søfartsstyrelsen.

Fra 1988 til 1990 var Mads Kofod planlægningschef i DSB Rederi og
herefter frem til 1993 afdelingschef i DSB´s internationale afdeling
inden han i 1993 blev administrerende direktør i DanRail A/S, hvor han
i perioden frem til 1996 gennemførte en forretningsudvikling, der
medførte genopretning af selskabets økonomi.

I 1996 blev Mads Kofod stykgodschef i DSB stykgods, hvor han havde
ansvaret for 900 medarbejdere samt et årsbudget på 500 mio. kr.

I 1998 skiftede Mads Kofod område og blev vicedirektør i Dansk
Management Forum med særligt forretningsansvar for udvikling, salg og
gennemførelse af organisations- og lederudvikling for større danske
virksomheder, indtil han for nylig blev ansat som direktør i Dansk
Maritimt Institut. En stilling som han dog knap har nået at fungere i,
inden han valgte at tage udfordringen op som direktør for
BornholmsTrafikken.

- BornholmsTrafikken er inde i en udviklings- og omstillingsproces og
står overfor store udfordringer i de kommende år med indsættelsen af
en hurtigfærge, Øresundsforbindelsens åbning og direkte togforbindelse
mellem København og Ystad. Med Mads Kofod får vi en mand med erfaring
fra rederidrift og godstransport. Det er en effektiv og dynamisk
leder, der også vil kunne bidrage til at styrke samarbejdet mellem
BornholmsTrafikkens Styrelse og ministeriet.

- Jeg tror vi med Mads Kofod har fundet den rette person som ny
direktør for BornholmsTrafikken, siger trafikminister Jacob Buksti.