Overdragelse af Frederikshavn Havn

05. juli 2000

Trafikminister Jacob Buksti har d.d. indgået aftale med borgmester
Erik Sørensen, Frederikshavn, om overdragelse af Frederikshavn Havn
til Frederikshavn Kommune.

Havnen overdrages for 295 mio. kr. pr. 1. januar 2001, og således at
havnen selv forestår og afholder udgifterne til efterslæbsarbejder.
Overdragelsen sker med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2000.

Aftalen er indgået med forbehold for byrådets og Finansudvalgets
tilslutning.