Overdragelse af Hirtshals havn

23. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag indgået aftale med borgmester
Knud Størup, Hirtshals kommune, om overdragelse af Hirtshals havn til
Hirtshals kommune.

Hirtshals havn overdrages for 115 mio. kr. med regnskabsmæssig
virkning fra 1. januar 2000.

Aftalen er indgået med forbehold for kommunalbestyrelsens og
Finansudvalgets tilslutning.