Overdragelse af Hvide Sande og Thyborøn havne

08. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag indgået aftale med borgmester
Iver Enevoldsen, Holmsland Kommune, om overdragelse af Hvide Sande
Havn til Holmsland Kommune, og med borgmester Viola Bro om
overdragelse af Thyborøn Havn til Thyborøn-Harboøre Kommune.

Thyborøn Havn overdrages for 15 mio. kr.

Hvide Sande Havn, der i dag er en underskudsgivende havn, overdrages
vederlagsfrit. Staten giver samtidig havnen et engangsbeløb på i alt 8
mio. kr. til dækning af udgifter til efterslæb i havnens
vedligeholdelse mv. samt til at foretage omstruktureringer i havnen.
Slusen i Hvide Sande skal fortsat drives af staten.

Aftalerne er indgået med forbehold for kommunalbestyrelsernes og
Finansudvalgets tilslutning.

Begge havne er aftalt overdraget den 1. januar 2001.