Gå til hovedindhold

Overdragelse af Rømø havn

Indhold

  Trafikminister Jacob Buksti har indgået aftale med borgmester Peter A.
  Petersen, Skærbæk Kommune, og amtsborgmester Kresten Phillipsen,
  Sønderjyllands Amt, om overdragelse af Rømø havn til kommunen og
  amtet. Havnen overdrages vederlagsfrit d 1. januar 2001, og der
  udbetales et engangsbeløb på 3 mio. kr. til gennemførelse af diverse
  udbedringsarbejder m.v. på havnen. Staten skal fortsat varetage
  oprensning i indsejling, forhavn og havnebassiner.

  Aftalen er indgået med forbehold for Skærbæk Byråds, Sønderjyllands
  Amtsråds og Finansudvalgets godkendelse.