Overdragelse af Rømø havn

27. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har indgået aftale med borgmester Peter A.
Petersen, Skærbæk Kommune, og amtsborgmester Kresten Phillipsen,
Sønderjyllands Amt, om overdragelse af Rømø havn til kommunen og
amtet. Havnen overdrages vederlagsfrit d 1. januar 2001, og der
udbetales et engangsbeløb på 3 mio. kr. til gennemførelse af diverse
udbedringsarbejder m.v. på havnen. Staten skal fortsat varetage
oprensning i indsejling, forhavn og havnebassiner.

Aftalen er indgået med forbehold for Skærbæk Byråds, Sønderjyllands
Amtsråds og Finansudvalgets godkendelse.