Overdragelse af Skagen havn

29. juni 2000

Trafikminister Jacob Buksti har i dag indgået aftale med borgmester Kurt Kirkedal Jensen, Skagen Kommune, om overdragelse af Skagen Havn til Skagen Kommune.

Havnen overdrages for 10 mio.kr. med virkning fra 1. januar 2001, og således at havnen selv forestår efterslæbsarbejder.

Aftalen er indgået med forbehold for kommunalbestyrelsens og Finansudvalgets tilslutning.

Trafikministeriet vil i øvrigt i tilslutning til aftalen arbejde aktivt for, at Skagen Havn bliver højt prioriteret i anvendelsen af EU-strukturfondsmidler m.v. til nødvendig udbygning af havnen.