Gå til hovedindhold

Overdragelse af statshavne

Indhold

  Med aftalen om overdragelse af Frederikshavn Havn til Frederikshavn
  Kommune er der nu med forbehold for diverse byråds,
  kommunalbestyrelsers og amtsråds tilslutning truffet aftaler om
  overdragelse af 8 statshavne : Frederikshavn, Skagen, Hirtshals,
  Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande, Rømø og Hammer. Esbjerg Havn blev
  overdraget den 1. april d.å.

  Trafikminister Jacob Buksti forventer inden for de nærmeste uger også
  at indgå aftale med Grenå Kommune om overdragelse af Anholt Havn.

  Thorsminde Havn forbliver som statshavn. Forhandlingerne vedrørende
  Helsingør Havn er aftalt genoptaget, når konsekvenserne af
  Øresundsforbindelsen er kendt.

  -Det har været positive og konstruktive, men også hårde forhandlinger
  jeg har haft med alle berørte borgmestre. Men jeg finder, at det er
  lykkedes at finde holdbare og fremadrettede løsninger for alle
  havnene. Godt nok har vi måttet give os på overdragelsessummerne, men
  jeg synes også kommunerne har haft gode argumenter, som jeg
  naturligvis har lyttet til. Med overdragelsen af statshavnene til
  kom-munerne kan havnene, ligesom andre havne i Danmark, på en helt
  anden og forretningsmæssig måde indgå i den regionale og lokale
  erhvervsudvikling, hvilket jeg finder er positivt såvel for havnenes
  som de berørte lokalsamfunds fortsatte udvikling, siger trafikminister
  Jacob Buksti.