Overdragelse af statshavne

05. juli 2000

Med aftalen om overdragelse af Frederikshavn Havn til Frederikshavn
Kommune er der nu med forbehold for diverse byråds,
kommunalbestyrelsers og amtsråds tilslutning truffet aftaler om
overdragelse af 8 statshavne : Frederikshavn, Skagen, Hirtshals,
Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande, Rømø og Hammer. Esbjerg Havn blev
overdraget den 1. april d.å.

Trafikminister Jacob Buksti forventer inden for de nærmeste uger også
at indgå aftale med Grenå Kommune om overdragelse af Anholt Havn.

Thorsminde Havn forbliver som statshavn. Forhandlingerne vedrørende
Helsingør Havn er aftalt genoptaget, når konsekvenserne af
Øresundsforbindelsen er kendt.

-Det har været positive og konstruktive, men også hårde forhandlinger
jeg har haft med alle berørte borgmestre. Men jeg finder, at det er
lykkedes at finde holdbare og fremadrettede løsninger for alle
havnene. Godt nok har vi måttet give os på overdragelsessummerne, men
jeg synes også kommunerne har haft gode argumenter, som jeg
naturligvis har lyttet til. Med overdragelsen af statshavnene til
kom-munerne kan havnene, ligesom andre havne i Danmark, på en helt
anden og forretningsmæssig måde indgå i den regionale og lokale
erhvervsudvikling, hvilket jeg finder er positivt såvel for havnenes
som de berørte lokalsamfunds fortsatte udvikling, siger trafikminister
Jacob Buksti.