Gå til hovedindhold

Penge til trafiksikkerhed, cykelstier og miljøet i kommunerne

Indhold

  Der er nu blevet udvalgt en lang række projekter til fordel for
  trafiksikkerheden, cyklisternes forhold og forbedringer af miljøet på
  og omkring vejene i Danmark, der skal finansieres af rådighedspuljerne
  for de kommende år. Vejdirektoratet, der administrerer puljerne, har
  forud herfor gennemgået de mange ansøgninger, der er blevet sendt ind
  fra landets kommuner og amter. I alt drejer det sig om puljemidler for
  ca. 130 mio. kr.

  Som en del af tilsagnet om støtte til de mange kommuner og amter, der
  én af de nærmeste dage, vil modtage brev om støttetildelingen, indgår,
  at kommunen eller amtet skal medfinansiere minimum halvdelen af
  projektets udgifter.
  Det har i år været intentionen at satse på projekter med et
  udviklingselement, og som således kan bidrage til, at der
  tilvejebringes nye metoder og løsninger i indsatsen for især en øget
  trafiksikkerhed og et bedre miljø på vejene.

  - Med denne fordeling af rådighedspuljerne kan der komme ekstra gang i
  den store indsats, der i forvejen ydes rundt om i landet, for at få
  nedbragt antallet af trafikulykker og få forbedret forholdene for
  cyklisterne og miljøet på vejene. Jeg ser det også som noget
  positivt, at der i højere grad end tidligere, tages mange forskellige
  virkemidler i brug i indsatsen rundt om i landet, udtaler
  trafikminister Jacob Buksti.