Presseinvitation

24. marts 2000

Miljø- og Energiministeriet Trafikministeriet
Den 24. marts 2000


PRESSEINVITATION

Regeringen offentliggør klimastrategi og virkemiddelkatalog


Miljø- og energiminister Svend Auken og trafikminister Jacob Buksti
offentliggør regeringens klimastrategi, Klima 2012 og
virkemiddelkataloget Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip –
Muligheder og virkemidler på et pressemøde. Samtidig offentliggør
Trafikministeriet den tekniske rapport Roadpricing eller variable
kørselsafgifter – med hovedstadsområdet som case. Pressemødet finder
sted


onsdag d. 29 marts 2000 kl. 14.00

i Miljø- og Energiministeriet, Højbro Plads 4, kantinen


Inden selve pressemødet vil der kl. 13.00 blive afholdt en teknisk
briefing, hvor repræsentanter fra begge ministerier vil give en
baggrundsorientering om det tekniske indhold af klimastrategi,
virkemiddelkatalog og roadpricing-rapport. Den tekniske briefing
bliver afholdt i mødesal A + B.

Regeringens klimastrategi bliver lagt på Energistyrelsens hjemmeside -
www.ens.dk - onsdag den 29. marts 2000 kl. 8.00.Yderligere oplysninger:
 Vicedirektør Peter Helmer Steen, tlf. 33 92 66 55 eller
fuldmægtig Jørgen Abildgaard, tlf. 33 95 43 98, begge Energistyrelsen
 Kontorchef Helga Theil Thomsen, Trafikministeriet, tlf. 33 92
43 26