Gå til hovedindhold

Rapport om Bustrafik 1999

Indhold

  Trafikministeriet har udgivet publikationen ”Bustrafik 1999”, der giver et statusbillede for udbuds- og efterspørgselsforholdende for rutebustrafik i Danmark.
  I rapporten konstateres bl.a:

  · at rutebusserne i 1999 kørte i alt ca. 280 mill. km og udbød ca. 11,5 mia. sædekilometer.

  · at rutebusserne samlet har haft ca. 460 mill. påstigninger, og at borgernes transportarbejde med rutebus i 1999 var ca. 2,8 mia. km.

  · at der er store geografiske forskelle i belægning og kapacitetsudnyttelse i forskellige dele af landet. I Hovedstadsområdet og i Århus Amt er den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse mere end 30 pct., mens den er ca. 12 pct. i Ringkøbing Amt.

  · at der i dagtimerne er flest påstigere med rutebus i tids-rummene fra kl. 7.00 – 8.00 og fra kl. 14.00 – 15.00 og færrest påstigere i tidsrummet mellem kl. 10.00 - 11.00.

  · at der tidsrummet fra kl. 7.00 – 8.00 i gennemsnit var ca. 13,3 passagerer i hver rutebus, mens der var ca. 9,3 passagerer pr. rutebus i tidsrummet fra kl. 10.00 – 11.00.

  Rapporten findes på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk. under publikationer, hvor der endvidere er adgang til en database med mulighed for at kombinere data på forskellig vis.